Municipiul Râmnicu Vâlcea va avea centru de promovare şi informare turistică

Oferta turistică a municipiului Râmnicu Vâlcea, dar şi a împrejurimilor sale, va prinde şi mai mult contur prin intermediul unui ”Centru municipal de promovare şi informare turistică”, ce urmează să fie înfiinţat, în baza unei hotărâri a Consiliului Local Municipal, într-un spaţiu ultracentral din oraş.

Aceste centru se doreşte a fi, după modelul centrelor de acest fel existente în alte ţări europene, o carte de vizită a Râmnicului şi un loc în care vizitatorii pot primi sugestii de petrecere a timpului liber în oraş, dar şi în zonele de interes turistic din judeţul Vâlcea.

Odată cu aprobarea de către legislativul local a înfiinţării acestui centru ce va funcţiona în administrarea municipalităţii, a fost aprobată şi promovarea în vederea obţinerii unei finanţări pe Axa Prioritară 5 – ”Dezvoltare durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 ”Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea ”Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice” – pentru două proiecte: ”Trasee turistice vâlcene” şi ”Trasee culturale vâlcene”. Valoarea celor două proiecte este de aproape 2 milioane lei, iar finanţarea nerambursabilă solicitată este de 98% din valoarea eligibilă a fiecărui proiect.