moinesti_panoramica_mare1.jpgÎn perioada 1-17 februarie, în municipiul Moinești a avut loc campania de distribuire a scrisorii anuale a primarului municipiului Moinești, întocmită conform prevederilor legale stipulate prin HG nr. 1723/14 oct. 2004. Distribuirea a fost realizată exclusiv cu angajații administrației publice locale. În acest document sunt precizate principalele realizări și investiții derulate în cursul anului 2015, evenimentele care au avut loc conform calendarului de activități al administrației locale, parteneriatele și colaborările care au prilejuit desfășurarea de manifestări culturale- educaționale /sociale /sportive și altele. Deasemenea sunt enumerate (din portofoliul de proiecte prioritare) principalele obiective care vor fi finanțate în anul 2016, conform bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

Ca o noutate, în scrisoarea anuală este precizat și numărul de telefon gratuit (0800 800 569) unde cetățenii pot apela pentru a face sesizări, plângeri și/sau sugestii în privința problemelor pe care le întampină zi de zi.

După cum menţionează în scrisoarea trimisă locuitorilor municipiului Moineşti, primarul Viorel Ilie consideră că un mare succes al administraţiei locale este câștigarea procesului, recuperarea și intrarea în patrimoniul municipiului Moinești a Hotelului cu Bază de Tratament. “Avem în vedere demararea procedurilor pentru Concursul de Idei cu tema „Valorificarea potențialului balnear al arealului Moinești-Băi”, stabilit prin HCL nr. 166/dec. 2015. S-au obținut indicațiile terapeutice din partea INRMFB pentru trei izvoare din Parcul Băi. De asemenea, a fost încheiat Studiul de Fundamentare pentru atestarea municipiului Moinești ca stațiune turistică de interes local și adoptarea HCL, urmând demersurile pentru obținerea Hotărârii de Guvern pentru atestare – ceea ce ne va permite și accesarea de fonduri suplimentare pentru dezvoltarea municipiului”, detaliază primarul municipiului Moineşti.

În privința proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată”, cu o investiție de circa 19 milioane de euro, s-au finalizat lucrările magistralelor de canalizare în toate cartierele și au rămas de făcut doar racordurile pentru cuplarea consumatorilor, după finalizarea tuturor lucrărilor aceste străzi urmând a fi asfaltate.

Alimentarea cu apă este finalizată în proporție de 75%, lucrările de la ambele stații de epurare (stația nouă Moinești Sud, modernizare/retehnologizare la stația existentă Moinești Nord), sunt executate în proporție de 60%, fiind achiziționate deasemenea toate echipamentele și utilajele care vor trebui instalate. Au fost deasemenea finalizate în proporție de 100% lucrările de extindere a rețelelor de alimentare cu apă potabilă și canalizare pe strada Osoiu, str. Nicu Enea și, deasemenea, străzile Gral. Nicolae Șova, Primăverii, Parcul Municipal. În plus, din buget propriu, au fost executate lucrări de extindere ale rețelei de apă potabilă pe străzile 1 Mai – 980 m., 22 Decembrie – 1032 m., Martir Horia și 13 Septembrie – 1100 m., A. I. Cuza – 80 m. și str. Atelierelor – 1100 m.

A fost inaugurată și dată în folosință clădirea de locuințe sociale P+3 din str. V. Alecsandri, bl. E26 – în cadrul acestui proiect de investiții au fost realizate un număr de 56 unități locative (garsoniere). A fost inaugurat și dat în folosință Complexul de Servicii Sociale unde sunt disponibile: 25 de locuri pentru copii aflați în situații de risc; 45 de locuri de cazare în regim de urgență pentru persoanele fără adăpost; 20 de locuri în centrul rezidențial pentru persoanele vîrstnice. A fost reabilitată, reamenajată și dotată Hala de produse lactate (inaugurată în 14 februarie) și au fost finalizate reabilitarea pavajelor aleilor și căilor de acces în Piața Agro-Alimentară. Au fost demarate lucrările în noul șantier pentru case realizate de către partenerul nostru Habitat for Humanity (str. Plopilor, zona fostului bazar). Finanțările nerambursabile în baza Legii 350 pentru anul 2015 au totalizat suma de peste 79 mii lei, fiind susținute proiectele: editarea și publicarea volumelor 5-6 ale monografiei „Caietele Tristan Tzara”; organizarea și derularea proiectului „Filmofest – Muzică, Teatru și Film în aer liber”, în parteneriat cu AICR; proiect „Centru de Activități Educativ-Recreative”, în parteneriat cu Asociația Așezămîntul Social Filantropic Sf. Mare Mucenic Gheorghe.