iasi_creativ.jpgPrimăria Iaşi, prin Serviciul Relaţii Internaţionale, a derulat în perioada ianuarie 2010 – decembrie 2012, proiectul „Organza – Network of Medium Sized Creative Cities” (Reţea a oraşelor cu industrii creative), program finalizat pe 30 decembrie 2012. Lider al proiectului a fost Primăria oraşului Arnhem din Olanda, parteneri fiind organizaţii şi instituţii publice din Germania, Italia, Slovenia, Marea Britanie, Belgia, Spania, precum şi Primăria Iaşi şi Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”.

„Organza” a avut ca principal obiectiv schimbul de bune practici în domenii creative, precum şi identificarea instrumentelor prin care oraşele şi regiunile de mărime medie îşi pot îmbunătăţi structura industriilor creative şi pot impulsiona contribuţia firmelor la economia locală. Proiectul şi-a propus crearea unei reţele de experţi în industrii creative şi mici întreprinzători la nivel european, care să lucreze la elaborarea unui ghid de politici pentru domeniul industriilor creative.

Un alt obiectiv a fost publicarea unui jurnal electronic informativ (newsletter) care să promoveze proiectele partenerilor din consorţiu. Realizarea unor planuri pilot de acţiune locală şi regională şi demararea de proiecte pilot, la nivel de consorţiu, de promovare şi diseminare a unor modele de bune practici pentru domeniul industriilor creative au fost alte două ţinte. Nu în cele din urmă, proiectul şi-a propus identificarea punctelor tari şi punctelor slabe la nivel european şi realizarea de propuneri concrete către Comisia Europeană în vederea îmbunătăţirii politicilor de susţinere şi stimulare a sectorului creativ.

Primăria Iaşi a participat activ la implementarea tuturor activităţilor proiectului în colaborare cu Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, realizând un inventar al firmelor active în domeniul creativ din Iaşi şi al modelelor de bune practici existente, precum şi prin identificarea unor spaţii pentru dezvoltarea sau derularea de activităţi creative, în special pentru start-up-uri.

Au fost organizate întâlniri şi dezbateri pe tema rolului şi nevoilor industriilor creative la care au participat reprezentanţi ai firmelor private din domeniu, ai Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi, cadre didactice şi studenţi ai Universităţilor ieşene şi ai altor asociaţii de profil din Iaşi.

Au fost organizate şi două întâlniri/seminarii cu partenerii europeni din proiect, iar la iniţiativa Primăriei au fost invitaţi şi reprezentanţi ai unor firme private din domeniul designului din Olanda care, timp de doua zile, au vizitat peste 10 firme mici şi mijlocii de profil, la final fiind încheiate trei parteneriate de afaceri româno-olandeze.

Pentru Iaşi, Primăria Arnhem din Olanda (lider de proiect) a fost şi „coaching partner”. Între bunele practici identificate la liderul de proiect şi care ar putea constitui idei de implementare viitoare în Iaşi menţionăm „Platforma tehnologiilor creative” dezvoltată de antreprenori din domeniu în scopul încurajării colaborării şi partajării celor mai noi idei şi iniţiative creative, Bienala de Modă (în Iaşi au existat iniţiative similare cu Bienala de Artă Contemporană sau Săptămâna Modei la Iaşi), „Arnhem Fashion Connection” – un proiect ce aduce impreună studenţi de la Academia de arte, cu cei din învăţământul vocaţional şi cu experţi în domeniul modei şi prin care se experimentează punerea în practică a întregului ciclu de creaţie şi învăţarea prin experimentare (learning by doing), „Arnhem Mode Incubator” (un incubator pentru studenţi şi absolvenţi ai Institutului de Design şi ai Universităţii de Arte unde pot realiza primele colecţii şi demara propria afacere cu sprijinul unor profesionişti în domeniu) şi „Modekwaerier Klarendal” – Cartierul Modei din Arnhem (un fost cartier rau famat preluat de un investitor privat din domeniul imobiliar în parteneriat cu Primăria Arnhem şi transformat în cartier pentru tineri designeri cu locuinţe la etaj şi spaţii de creaţie şi expunere la parter, selecţia tinerilor „locatari” făcându-se pe criterii profesionale foarte stricte de către un juriu de experţi).

Proiectul Organza se doreşte a fi un model de bune practici pentru încurajarea dezvoltării sectorului creativ din Iaşi, crearea de reţele de specialişti în domeniu şi a unor platforme de colaborare, stimularea start-up-urilor în domeniu în locaţii deja existente (Tehnopolis, viitorul Centru Tehnologic Regional), dar şi identificarea unor noi spaţii menite să încurajeze tinerii să se dezvolte şi să se afirme în arhitectură, design, fashion, arte, publicitate, printing, IT şi în toate celelalte domenii creative.