craiova.jpgMunicipiul Craiova ar putea acoperi deficitul secţiunii de dezvoltare, în sumă de 11.800.344,24 lei, din excedentul bugetului local al municipiului. Potrivit proiectului de hotărâre a Consiliului Local pe care executivul o supune spre aprobare consilierilor în şedinţa extraordinară de vineri, la data de 31.12.2014 veniturile secţiunii de funcţionare au fost încasate în sumă de 454.392.788,43 lei faţă de o prevedere de 450.362.000 lei, iar plăţile efectuate au fost în sumă de 433.250.992,82 lei faţă de o prevedere de 450.362.000 lei, rezultând astfel un excedent de 21.141.795,61 lei.

În ceea ce priveşte veniturile secţiunii de dezvoltare, acestea au fost încasate în sumă de 171.128.405 lei faţă de o prevedere de 272.417.000 lei, iar plăţile efectuate au fost de 182.928.749,24 lei faţă de o prevedere de 289.421.000 lei, constatându-se astfel un deficit în secţiunea de dezvoltare de 11.800.344,24 lei.

Potrivit legii, consiliile locale au obligaţia de a aproba prin hotărâre de consiliu acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de funcţionare şi/sau dezvoltare, după caz, până la data de 9 ianuarie 2015, inclusiv. AGERPRES