Consilierii locali municipali din Brăila au votat afilierea municipiului Brăila la Bursa Română de Mărfuri, prin încheierea unui contract de colaborare pe o perioadă de 60 de luni.

Potrivit hotărârii CLM Brăila, avantajele tranzacţionării prin BRM sunt „negocierea preţurilor electronic sau prin licitaţie cu strigare; transparenţă şi competitivitate; cotaţii şi preţuri de referinţă puse la dispoziţia clienţilor de către BRM; număr mare de participanţi existenţi în piaţă; executarea în bune condiţii a contractului în baza sistemului de garanţii utilizat; facturarea electronică şi debitarea directă; termen redus de desfăşurare a procedurilor – ordinul este programat la tranzacţionare în maximum 7 zile din momentul emiterii lui; externalizarea serviciilor de achiziţii pentru companii private, de stat şi pentru municipii şi administraţii locale”.

În conformitate cu legislaţia UE privind achiziţiile publice implementată în România, autorităţile contractante pot achiziţiona următoarele materii prime: produse petroliere, energie electrică, procesare combustibili, certificate CO2, gaze naturale, cărbune, cereale, materiale de construcţii, mărfuri generale (lemn de foc, apă minerală, sare), legume şi fructe. AGERPRES