adjud_spital.jpgPe 10 mai 2011 s-a semnat contractul de finanţare nr.1546 prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate, privind proiectul “Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului de specialitate al Spitalului Municipal Adjud”.

Scopul proiectului este asigurarea creşterii gradului de sănătate a populaţiei din Municipiul Adjud şi localităţile rurale din arealul de influenţă.

Acest obiectiv se va realiza prin:

– Creşterea calităţii serviciilor medicale furnizate în cadrul Ambulatoriului de Specialitate prin activităţi de modernizare a infrastructurii aferente;

– Îmbunătăţirea accesului la serviciile de sănătate pentru populaţia din localităţile arondate prin dotarea cu echipamente specifice;

– Asigurarea atractivităţii viitoare a unităţii sanitare pentru cadrele medicale cu un grad ridicat de calificare, în vederea menţinerii şi creşterii calităţii actului de tratament, ca urmare a activităţilor de modernizare a infrastructurii şi echiparea în conformitate cu standardele europene;

– Creşterea performanţei de economisire a energiei pentru infrastructura aferentă Ambulatoriului de Specialitate în vederea asigurării premizelor dezvoltării durabile în Municipiul Adjud.

În urma auditului energetic soluţiile propuse în documentaţia tehnico – economică constau în modernizarea energetică a anvelopei prin izolarea pereţilor exteriori cu polistiren expandat, izolarea interioară a pereţilor şi a planşeului cu polistiren expandat şi a instalaţiei de încălzire şi climatizare.

De asemenea, se intervine pentru modernizarea tâmplăriei exterioare prin montarea de tâmplărie de aluminiu cu geam termoizolant, modernizarea instalaţiei de încălzire, a instalaţiei sanitare şi a circuitelor electrice.

vDeoarece finisajele interioare sunt deteriorate, soluţia de modernizare prevede refacerea tencuielilor, gleturi, zugrăveli interioare, pardoseli cu gresie, parchet laminat etc. De asemenea, se va schimba şarpanta, învelitoarea, jgheaburile şi burlanele, fiind deteriorate în proporţie de 50-60%.

Fiindcă compartimentarea existentă din interiorul spaţiului de lucru, nu mai corespunde cerinţele actuale, proiectul prevede şi lucrări de recompartimentare, precum şi de instalare a unui lift pentru ca ambulatoriul să poată funcţiona în bune condiţii şi în conformitate cu standardele în domeniu.

O altă componentă importantă a accesului la serviciile medicale de calitate o constituie dotarea cu echipamente performante care vor completa echipamentele existente sau le vor înlocui pe cele existente care sunt depăşite moral şi uzate fizic.

Valoarea totală a proiectului este de 6.368.711,55 lei, din care: 4.118.007,02 lei (85%) – valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 629.328,36 lei (12,99%) – valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional, iar 97.378,76 lei (2,01%) – co-finanţarea eligibilă a beneficiarului. Perioada de implementare a Proiectului este de 15 luni.

Proiectul “Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului de specialitate al Spitalului Municipal Adjud” contribuie la obiectivul domeniului major de intervenţie 3.1 – Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală şi repartizarea teritorial regională echilibrată a acestora pe teritoriul tării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate.