Guvernul a aprobat modificarea Legii monumentelor de for public în sensul clarificării definiţiei acestora, instituirii obligativităţii inscripţionării lor în limba română şi, când este cazul, şi în limba unei minorităţi naţiona le, conform legii, sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi creării, gestionării şi actualizării unei baze de date şi a unui site web public cu privire la monumentele de acest tip.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, prevederile adoptate vizează corelarea reglementărilor în materie cu cele ale Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

„Situaţiile întâlnite în practică au impus demersul de modificare a legislaţiei privind monumentele de for public, pentru că, pe de o parte, era necesară o corelare a diverselor reglementări pentru a asigura protecţia acestui tip de monumente şi, pe de altă parte, ne-am dorit să punem la dispoziţia publicului, prin intermediul unei baze de date şi a unei pagini web gestionate de Institutul Naţional al Patrimoniului, informaţii privind personalităţile, clădirile sau evenimentele marcate prin plăci comemorative, incluse în categoria monumentelor de for public”, a declarat ministrul Raluca Turcan.

Prin actul normativ adoptat este clarificată definiţia monumentelor de for public şi este asigurată utilizarea terminologiei unitare cu privire la monumentele de for public în tot cuprinsul actului normativ.

„Au fost actualizate principalele atribuţii ale Comisiei Naţionale pentru Monumentele de For Public. A fost reconfigurat modul de organizare şi de funcţionare a comisiilor zonale şi a competenţelor acestora. Se asigură corelarea cu prevederile Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice şi ale Codului administrativ prin instituirea obligaţiei inscripţionării monumentelor de for public în limba română şi, atunci când este cazul, şi în limba unei minorităţi naţionale, conform legii, sau într-o limbă de circulaţie internaţională. Se prevede crearea de către Institutul Naţional al Patrimoniului, precum şi gestionarea şi actualizarea unei baze de date şi a unui site web public cu privire la monumentele de for public de tipul plăcilor comemorative”, precizează Ministerul Culturii. AGERPRES