Guvernul a aprobat pe 29 septembrie o ordonanţă de urgenţă în domeniul gestionării deşeurilor care stabileşte, printre altele, obligaţii pentru autorităţile administraţiei publice locale privind implementarea sistemelor de colectare separată a fracţiunilor de deşeuri municipale, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru.

„În privinţa gestionării deşeurilor, Guvernul astăzi a aprobat Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Astfel, acest act normativ vizează instituirea urgentă a unui cadru legal pentru a asigura sustenabilitatea serviciului de salubrizare, asigurarea dreptului la serviciile de salubrizare şi operaţionalizarea instrumentelor economice la contribuţia pentru economia circulară, o responsabilitate extinsă pentru producători şi instituirea principiului plăteşte pentru cât arunci”, a afirmat Cărbunaru, după şedinţa Executivului.

El a menţionat că ordonanţa de urgenţă are în vedere „necesitatea de a accelera procesul de extindere şi modernizare a sistemelor de gestionare a deşeurilor în România, cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenţie, reducere, reutilizare şi valorificare pentru a ne conforma cu directivele aplicabile şi, totodată, cu cele care vizează tranziţia la economia circulară”.

Potrivit lui Cărbunaru, actul normativ stabileşte obligaţii care revin autorităţilor administraţiei publice locale privind implementarea sistemelor de colectare separată a fracţiunilor de deşeuri municipale.

Conform unui comunicat al Guvernului, actul normativ are în vedere modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor prin:

– redefinirea şi stabilirea componenţei activităţilor serviciului de salubrizare în raport cu prestaţiile desfăşurate de operatori pe fluxurile de deşeuri municipale;

– stabilirea obligaţiilor care le revin autorităţilor administraţiei publice locale în ceea ce priveşte implementarea sistemelor de colectare separată a fracţiunilor de deşeuri municipale;

– stabilirea politicii tarifare în domeniul gestionării deşeurilor şi creşterea rolului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) în implementarea acestei politici;

– introducerea unor soluţii legislative pentru atragerea răspunderii operatorilor colectori pentru atingerea indicatorilor de performanţă. AGERPRES