Modificari importante privind inscrierea imobilelor in Cartea Funciara din 2014

coltuc_marius.jpgO analiza de Av. Marius Coltuc, Fondator al Casei de avocatura Coltuc

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 246, din 29 aprilie 2013, a fost publicata Legea nr. 127/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Prin acest act normativ, printre altele, se aduc anumite modificari importante cu privire la conditiile de inscriere in Cartea Funciara a imobilelor, dupa cum urmeaza:

1) Inscrierea constructiilor realizate fara autorizatie de construire

Prin actul normativ mentionat se modifica Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Astfel, in ceea ce priveste constructiile realizate inainte de 1 august 2001, fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, se stabileste ca acestea se intabuleaza in baza certificatului de atestare fiscala prin care se atesta achitarea tuturor obligatiilor fiscale de plata datorate autoritatii administratiei publice locale in a carei raza se afla situata constructia, precum si a documentatiei cadastrale.

In cazul in care constructiile nu sunt inregistrate la autoritatea administratiei publice locale competente, acestea se inregistreaza daca se achita impozitul aferent pe ultimii 5 ani anteriori depunerii declaratiei fiscale, inclusiv pentru anul in curs.
Contribuabilii care depun declaratia fiscala la autoritatea administratiei publice locale competente potrivit specificatiilor de mai sus si care efectueaza plata in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a noii legi nu datoreaza obligatii fiscale accesorii.

2) Forma autentica pentru antecontracte

Prin actul normativ mentionat se modifica totodata si anumite prevederi ale Legii nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara.

Astfel, se introduce o prevedere conform careia ca promisiunea de a incheia un contract avand ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilului sau un alt drept real in legatura cu acesta si actele de alipire si dezlipire a imobilelor inscrise in cartea funciara se incheie in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.

3) Incasarea tarifelor de publicitate imobiliara

Prin noul act normativ se aduc clarificari cu privire la tarifele de publicitate imobiliara incasate de catre notarii publici in numele si pe seama Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Astfel, tarifele pentru cererile avand ca obiect furnizarea serviciilor prestate de ANCPI si unitatile sale subordonate pot fi incasate de notarii publici in numele si pe seama Agentiei Nationale, pe chitantiere si facturiere ale acestei institutii sau pe bonuri fiscale proprii. In vederea acoperirii cheltuielilor de incasare si virare, se percepe un comision din tarifele incasate.

Chitantierele si facturierele sunt puse la dispozitie de catre Agentia Nationala si sunt inscriptionate cu datele sale de identificare.

Tarifele incasate de notarii publici sunt virate, pana la data de 25 a lunii urmatoare, in contul ANCPI deschis la Trezoreria Statului. Metodologia de incasare si virare a tarifelor de publicitate imobiliara se stabileste de ANCPI si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania prin protocol. Evidenta tarifelor incasate de notarii publici pentru serviciile prestate de ANCPI se tine separat de evident financiar-contabila a biroului notarial.

Versiunea oficiala a Legii nr. 127/2013 poate fi consultata timp de 10 zile de la publicare, in mod gratuit, folosind serviciul e-monitor administrat de catre Monitorul Oficial. Acceseaza aici caseta Monitorului Oficial din Centrul de Informare Pro-Legal pentru a vizualiza gratuit Legea nr. 127/2013 precum si alte acte normative importante prin intermediul serviciului e-monitor.