Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 8 decembrie, legea care prevede schimbarea repartizării sumelor încasate în plan local, cu titlu de impozit pe venit, către unităţile administrativ-teritoriale.

Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 32 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. Acesta prevede stabilirea unei noi formule de repartizare a sumelor încasate în plan local, cu titlu de impozit pe venit, către unităţile administrativ-teritoriale.

Totodată, stipulează transparentizarea sumelor colectate din impozitul pe venit la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, prin instituirea obligaţiei Ministerului Finanţelor Publice şi a structurilor teritoriale de a comunica aceste informaţii, trimestrial, pe pagina de internet.

„Din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în luna anterioară se alocă lunar, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs, o cotă de: a) 15% la bugetul local al judeţului; b) 65% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; c) 6% pentru repartizare bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor prin hotărâre a consiliului judeţean; d) 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor”, prevede legea.

În cadrul fiecărui judeţ, sumele aferente cotei de 14% pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale se repartizează astfel: a) 85% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor; b) 15% pentru echilibrarea bugetelor locale ale judeţelor.

De asemenea, Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti au obligaţia de a afişa pe pagina de internet, trimestrial, stadiul încasărilor şi virărilor impozitului pe venit, la nivelul fiecărei unităţi administrativ – teritoriale.

Prevederea potrivit căreia, în situaţii deosebite, prin legea bugetului de stat, cotele defalcate din impozitul pe venit pot fi majorate a fost abrogată. AGERPRES