Guvernul a stabilit, în şedinţa de pe 1 martie, un model de contract de activitate locală, care se încheie între autorităţile publice locale şi CFR SA în vederea dezvoltării şi implementării de proiecte pe infrastructura feroviară publică, printr-o hotărâre de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 11(2) din OUG 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române.

Potrivit unui comunicat al Executivului, astfel, au fost aprobate normele metodologice pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 11(2) din OUG 12/1998, care reglementează constituirea de parteneriate pentru implementarea de proiecte pe infrastructura feroviară publică privind: serviciul public de transport feroviar de călători de interes local; infrastructura feroviară publică; regenerarea urbană; producerea, gestionarea inteligentă, distribuţia şi utilizarea de energie din surse regenerabile; sistemele inteligente de transport.

De asemenea, sunt reglementate parteneriatele care vizează aceste proiecte pe infrastructura feroviară publică, ce implică bunurile imobile aflate în proprietatea privată a companiei naţionale şi, după caz, a societăţilor naţionale, în perioada în care statul este acţionar unic la CFR SA, CFR Călători şi, după caz, CFR Marfă SA. AGERPRES