Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei va încheia, pe o perioadă de 4 ani, contracte de finanţare cu autorităţile administraţiei publice locale pentru realizarea de locuinţe sociale sau locuinţe de necesitate, a decis Guvernul.

Potrivit unui comunicat de presă, Executivul a aprobat o hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin HG nr. 1.275/2000.

„Prin actul normativ se modifică mecanismul de finanţare în acord cu modificările Legii locuinţei nr. 114/1996, urmând ca Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să încheie contracte de finanţare cu autorităţile administraţiei publice locale pentru realizarea de locuinţe sociale/locuinţe de necesitate pe o perioadă de 4 ani”, precizează sursa citată.

De asemenea, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale vor transmite solicitările de includere în Programul multianual de construcţii locuinţe sociale sau locuinţe de necesitate, documentele necesare pentru încheierea contractelor de finanţare, precum şi solicitările de plată prin intermediul platformei digitale investitii.mdlpa.ro.

Finanţarea construirii locuinţelor sociale şi a celor de necesitate vor fi asigurate din bugetele locale, în limitele prevederilor bugetare aprobate anual cu această destinaţie, din sume din transferuri de la bugetul de stat, în limita creditelor de angajament, precum şi a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi a estimărilor pentru următorii 3 ani, prevăzute în legea bugetară anuală, precum şi din donaţii şi contribuţii de la persoane fizice şi juridice, efectuate conform prevederilor legale în vigoare, mai arată sursa citată. AGERPRES