Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege care modifică metodologia de aplicare a impozitului pe clădiri nerezidenţiale, introducând condiţia înştiinţării prealabile a proprietarilor de către organul fiscal competent, în legătură cu necesitatea reevaluării imobilelor.

Proiectul modifică în acest sens Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală.

Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea metodologiei de aplicare a impozitului pe clădiri nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, respectiv a persoanelor juridice, în sensul introducerii condiţiei înştiinţării prealabile a proprietarilor de către organul fiscal competent, în legătură cu necesitatea reevaluării imobilelor. În cazul în care proprietarii persoane fizice sau juridice nu primesc în prealabil înştiinţarea de la organul fiscal competent, proprietarul va datora un impozit la valoarea reflectată în ultimul raport de evaluare depus de acesta.

Potrivit celor adoptate, „în cazul în care proprietarul clădirii nu depune raportul de evaluare la organul fiscal competent până la primul termen de plată a impozitului, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor art.457, cu condiţia ca proprietarul clădirii să fi fost notificat de către organul fiscal competent, despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare”.

„Notificarea se comunică proprietarului clădirii prin publicarea acesteia în spaţiul privat virtual sau prin poştă, în cazul contribuabililor care nu sunt înrolaţi în spaţiul privat virtual. Termenul până la care trebuie comunicată notificarea este 31 octombrie a anului curent pentru impozitul datorat începând cu anul următor”, mai prevede proiectul.

În cazul în care notificarea nu este comunicată până la această dată, impozitul urmează a se calcula prin aplicarea cotei cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 457, se mai menţionează în actul normativ.

În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%, cu condiţia ca proprietarul clădirii să fi fost notificat de către organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare. Notificarea se comunică proprietarului clădirii prin publicarea acesteia în spaţiul privat virtual sau prin poştă, în cazul contribuabililor care nu sunt înrolaţi în spaţiul privat virtual. Termenul până la care trebuie comunicată notificarea este 31 octombrie a anului curent pentru impozitul datorat începând cu anul următor.

În cazul în care notificarea nu este comunicată până la această dată, impozitul urmează a se calcula prin aplicarea cotei cuprinse între 0,08%-0,2% sau 0,2%-1,3%, după caz, asupra valorii impozabile a clădirii.

Proiectul mai stabileşte că, în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă va fi datorată de proprietarul clădirii, cu condiţia ca acesta să fi fost notificat de către organul fiscal competent.

Camera Deputaţilor este for decizional. AGERPRES