Executivul a aprobat pe 12 octombrie propunerea de Hotărâre de Guvern înaintată de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene referitoare la modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
Potrivit MTI, aprobarea Hotărârii de Guvern a apărut din necesitatea clarificării situaţiei cu privire la dificultăţile întâmpinate în circuitul fluxului de numerar în cadrul proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional.
Prin actul normativ se aprobă modificarea unor articole din HG 1/2018, cu privire la Sumele reţinute şi anume: la Anexa nr. 1, Capitolul „Plăţi”, clauza 47 „Sume Reţinute”, se modifică patru subclauze: 47.1-47.4; la Anexa nr. 2, Capitolul „Plăţi”, clauza 47 „Sume Reţinute”, se modifică subclauzele: 47.1-47.4.
„Prin actul normativ se renunţă la reţinerile monetare doar în condiţiile în care Antreprenorul constituie Garanţia de Bună Execuţie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o instituţie de credit, sau de o societate de asigurări. Acest lucru vine să răspundă atât necesităţii de adaptare la condiţiile pieţei (criza militară, criza scumpirilor din energie şi materiale de construcţie etc) cât şi necesităţii oferirii autorităţilor contractante a pârghiilor legale şi contractuale suficiente, astfel încât să asigure buna implementare a contractului. Menţionăm că în situaţia în care lichidităţile nu sunt suficiente, consecinţele nu pot fi decât în lanţ, întrucât nu sunt afectaţi numai antreprenorii, ci şi beneficiarul lucrărilor care este statul prin Ministerul Transporturilor şi companiile de resort. În acest fel se ajunge la blocarea şantierelor, cât şi la blocaje contractuale, şi cel mai important la Întârzieri care pot afecta major şansele de a utiliza fondurile europene din PNRR, PT şi POIM”, se arată în comunicatul MTI. AGERPRES