Guvernul a aprobat, în şedinţa de vineri, un act normativ prin care unităţile administrativ-teritoriale pot solicita contractarea de împrumuturi, de la Trezoreria Statului, în limita sumei de 1 miliard de lei, pentru asigurarea cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi de la donatori europeni, în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, modalitatea de acordare a împrumuturilor soluţionează unele probleme urgente ale autorităţilor administraţiei publice locale, ţinând cont de faptul că, în prezent, sunt în implementare 2.835 de proiecte cu finanţare din fonduri europene nerambursabile, care trebuie finalizate până la 31 decembrie 2023.

„Prin această măsură, sprijinim unităţile administrativ-teritoriale care au înregistrat dificultăţi în continuarea proiectelor, ca urmare a lipsei de resurse financiare în bugetele locale. Finalizarea proiectelor va avea ca efect creşterea calităţii serviciilor publice pentru cetăţeni”, a precizat ministrul Dezvoltării, Adrian-Ioan Veştea, citat în comunicat.

Dobânda aferentă împrumuturilor este ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, la care se adaugă o marjă în funcţie de scadenţa împrumuturilor, iar rata dobânzii rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. Marja se stabileşte astfel: 1 punct procentual pentru scadenţe de până la 3 ani, inclusiv, respectiv 1,5 puncte procentuale pentru scadenţe între 3 şi 5 ani, inclusiv, rata dobânzii rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral, mai arată sursa citată.

Creditele contractate conform actului normativ adoptat constituie o excepţie de la limita de îndatorare prevăzută prin lege, iar, pentru a asigura accesibilitatea la această măsură şi pentru localităţile mai mici, sunt prevăzute plafoane în funcţie de mărimea localităţilor. Astfel, judeţele vor putea contracta cel mult 25 de milioane de lei, municipiile – câte 10 milioane de lei, iar oraşele şi comunele au plafoane nelimitate.

Termenul-limită de depunere, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, a documentelor necesare pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale este 15 decembrie 2023, a mai precizat MDLPA. AGERPRES