Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) va lansa pe 14 octombrie, la ora 10,00, al doilea apel de proiecte pentru dezvoltarea durabilă a localităţilor prin investiţii în infrastructura locală, finanţate din Fondul Local al Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a anunţat ministrul de resort, Cseke Attila.

„Investiţiile finanţate vor susţine atât rezilienţa şi tranziţia verde a zonelor urbane şi rurale, cât şi reducerea disparităţilor teritoriale la nivel regional, intra-regional şi intra-judeţean”, a precizat Cseke Attila.

Modificările şi completările Ghidurilor solicitantului se publică vineri în Monitorul Oficial al României şi vor fi postate pe pagina de internet a ministerului.

„Alocarea financiară estimată pentru această a doua rundă este de 859.690.000 de euro pentru locuinţe eficiente energetic pentru tineri şi specialişti din sănătate şi învăţământ, pentru proiecte care vizează mobilitatea urbană verde prin înnoirea parcului de vehicule nepoluante destinate transportului public, cu emisii zero de gaze de eşapament, pentru achiziţionarea de puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice şi pentru piste de biciclete în localităţi”, se arată în comunicat.

Pentru achiziţia de vehicule nepoluante, bugetul disponibil este de 238.140.000 de euro.

Pentru investiţii în sisteme inteligente de management local alocarea financiară este de 74.720.000 de euro, pentru puncte de reîncărcare vehicule electrice fondurile disponibile sunt în valoare de 27.900.000 de euro, iar 31.450.000 de euro sunt destinate pistelor pentru biciclete la nivel local.

Pentru construirea de locuinţe nZEB plus pentru tineri şi locuinţe de serviciu pentru specialiştii din sănătate şi învăţământ, autorităţile publice locale au la dispoziţie un buget total de 117.480.000 de euro, în timp ce pentru reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ-teritoriale bugetul disponibil este de 370.000.000 de euro.

În cadrul rundei a doua, nu există sume prealocate pe categorie de unitate administrativ-teritorială/subdiviziune a UAT-urilor, apelul fiind destinat subdiviziunilor municipiului Bucureşti şi unităţilor administrativ-teritoriale de pe întreg teritoriul ţării după principiul „primul venit – primul servit”, cu respectarea cerinţelor de eligibilitate stabilite prin Ghidul solicitantului.

Cererile vor putea fi depuse online, în format digital, pe site-ul www.mdlpa.ro/investitii/PNRR, cu  utilizator şi parolă securizată aferente fiecărei UAT, respectiv autoritate centrală. Se vor vedea doar investiţiile la care fiecare UAT este eligibil.

În cadrul primului apel de proiecte, au fost depuse 4.012 cereri în valoare totală de aproape 2 miliarde de euro. AGERPRES