Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a gazduit o reuniune a unui grup de lucru, reuniune destinata identificarii masurilor pentru dezvoltarea turistica a Regiunii Centru din cadrul viitorului Program Operational Regional.
Din acest grup de lucru fac parte reprezentanti ai consiliilor judetene din Regiune, ai unor primarii, ai unor Universitati si ai organizatiilor neguvernamentale implicate in dezvoltarea turismului. La aceasta reuniune a participat, din partea Ministerului Integrarii Europene, Cristos Petreas, expert EU in cadrul unui proiect de asistenta tehnica pentru elaborarea Programului Operational Regional 2007-2013 (POR) care sprijina Ministerul Integrarii Europene in fundamentarea masurile ce se vor adresa potentialelor proiecte ce vor fi finantate prin fondurile structurale la nivel regional.

Reuniunea s-a axat pe realizarea unui studiu asupra potentialului turistic al Regiunii Centru, studiu ce are ca scop sa ofere o baza solida de informatii pentru identificarea masurilor din cadrul POR pentru dezvoltarea turistica. Expertii din cadrul echipei de asistenta tehnica au identificat 35 de tipuri de activitati de turism specializate de nisa de interes din Regiunea CENTRU pentru a ajuta la alcatuirea unei oferte de produse de turism specializat. Aceasta oferta ar corespunde unor segmente de piata relativ mici, care ar putea fi abordate prin crearea de nise de marketing turistic pentru implementarea masurilor din Programul Operational Regional. Directorul general al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru, Simion Cretu, considera ca turismul reprezinta una din directiile prioritare de actiune care trebuie urmate de Regiunea Centru: