canalizare250.jpgLucrările de realizare a `Master planului pentru reţelele de apă şi canalizare din municipiul Tulcea şi din oraşele Măcin, Isaccea şi Sulina se vor încheia până la sfârşitul acestui an, potrivit conducerii societăţii operatorului regional de servicii de apă şi canalizare, Aquaserv SA.

„Proiectul privind reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată din judeţul Tulcea este realizat în proporţie de 92%, lucrările care au rămas de executat în Tulcea, Măcin, Isaccea şi Sulina urmând să se încheie până la sfârşitul acestui an”, a declarat directorul societăţii Aquaserv SA, Ionel Caraman.

Termenul iniţial de închidere a proiectului a fost 31 decembrie 2015, însă problemele apărute în timpul derulării acestuia au determinat societatea să facă demersurile necesare pentru obţinerea fazării. „Pe lângă complexitatea lucrărilor, am avut probleme şi din cauză că o societate a falimentat, iar licitaţia pentru execuţia lucrării a fost reluată. În plus, timpul lung de derulare a licitaţiei, contestaţiile înregistrate au dus la prelungirea timpului de execuţie a lucrărilor”, a mai spus Ionel Caraman.
Contractul de finanţare pentru execuţia lucrărilor din cadrul Master planului pentru reţelele de apă şi canalizare din municipiul Tulcea a fost semnat în urmă cu şase ani, UE alocând pentru proiectul autorităţilor tulcene 113 786 589 euro, una dintre cele mai importante finanţări acordate în România pentru un proiect de acest tip.

Compania cu capital de stat Aquaserv SA s-a înfiinţat în iulie 2004, în calitate de operator al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare a municipiului Tulcea, trei ani mai târziu societatea transformându-se în operator regional, iar acţionarului iniţial al societăţii, Consiliul Local al Municipiului Tulcea, alăturându-i-se Consiliul Judeţean Tulcea, precum şi Consiliile Locale din Sulina, Măcin şi Isaccea.

Master planul pentru reţelele de apă şi canalizare din municipiul Tulcea şi din oraşele Măcin, Isaccea şi Sulina a fost adoptat în anul 2007 şi actualizat anul trecut, în baza acestuia autorităţile tulcene sperând să atragă alte fonduri europene din noul exerciţiu financiar pentru reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din mai multe localităţi din judeţ. AGERPRES