Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, anunţă că a atribuit contractul pentru elaborarea unui master plan pentru piste de biciclete la nivelul Municipiului Bucureşti.

În cadrul procedurii de atribuire, a fost desemnată câştigătoare oferta prezentată de F.I.P. Consulting SRL, valoarea contractului fiind de 530.000 lei fără TVA, iar termenul de elaborare de 12 luni, scrie edilul, pe Facebook.

„Prin acest document strategic, vor fi stabilite direcţiile de dezvoltare a infrastructurii aferente utilizării bicicletei ca mod de transport alternativ urban şi vor fi identificate traseele optime pentru realizarea unei reţele extinse de piste pentru a încuraja utilizarea bicicletei, concomitent cu crearea infrastructurii necesare. (…) În elaborarea Master planului, se vor avea în vedere atât aspecte de utilitate, cât şi de turism. Astfel, reţeaua de piste pentru biciclete va trebui să fie conectată cu pistele deja existente sau în curs de execuţie şi să facă legătura între zonele rezidenţiale şi zonele principale de interes precum locuri de muncă, de educaţie, zone comerciale, instituţii, dar şi cu localităţile şi platformele industriale limitrofe Capitalei”, a precizat Nicuşor Dan.

De asemenea, se va ţine cont de amplasarea zonelor de interes turistic şi a celor de agrement şi recreere. Master planul va cuprinde şi valoarea investiţiilor pentru implementarea viitoarei reţele extinse şi va identifica posibile surse de finanţare.

La începutul lunii octombrie, Primăria Capitalei anunţa licitaţie pentru elaborarea documentaţiei aferente unui master plan pentru pistele de biciclete. Conform anunţului de pe SICAP, valoarea totală estimată a contractului era de 838.700 lei, cu o durată totală a contractului de 12 luni, incluzând două etape.

În prima etapă, derulată pe o perioadă de patru luni, prestatorul va analiza principalii generatori de trafic/zone de interes şi destinaţii de agrement la nivelul Capitalei, va identifica nevoile utilizatorilor de biciclete actuali şi potenţiali şi va analiza situaţia infrastructurii existente.

În etapa a doua, el va analiza, identifica şi prioritiza noi trasee, pentru o reţea extinsă de piste de biciclete noi în funcţie de dezvoltarea unor zone.

„Autoritatea contractantă va pune la dispoziţia prestatorului o analiză de tip nivel de serviciu (Level of Service) şi o matrice origine-destinaţie actualizate folosind modelul de transport al regiunii Bucureşti-Ilfov, în vederea fundamentării traseelor velo”, se preciza în anunţ.

În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară a reprezentat 35%, iar experienţa în realizarea şi elaborarea de politici publice/strategii 65%. AGERPRES