Secretarul de stat în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei Marin Ţole a declarat că, cel mai probabil din anul 2025, va fi demarat proiectul de reorganizare administrativ-teritorială a ţării prin dezbateri pe această temă cu toate entităţile relevante.
„Trebuie să fim conştienţi de complexitatea şi sensibilitatea procesului de reorganizare administrativ-teritorială a ţării, având în vedere faptul că s-ar putea să necesite unele modificări constituţionale sau având în vedere faptul că anul 2024 are foarte multe alegeri de toate genurile. Demararea efectivă a procesului, a proiectului respectiv, împreună cu toate entităţile interesate, cred că va avea loc în 2025. Anul 2025 va fi anul când putem să dezbatem pe toate direcţiile acele acte legislative care să ducă la consolidarea şi la realizarea reorganizării administrativ-teritoriale. Suntem conştienţi că vorbim de un demers care necesită viziune, determinare şi colaborare cu toţi actorii relevanţi”, a explicat Marin Ţole, la o conferinţă organizată de Asociaţia pentru Studii şi Prognoze Economico-Sociale şi Camera de Comerţ şi Industrie.
El a adăugat că în Europa, în ultimele decenii, a avut loc un puternic curent de redimensionare a administraţiei publice, iar tendinţa vizibilă a fost de reducere semnificativă a numărului de unităţi administrativ-teritoriale prin care s-a urmărit creşterea eficienţei în furnizarea serviciilor publice şi reducerea posturilor de operare.
„Faţă de anul 1950, în anul 2009, în Danemarca, numărul municipalităţilor a scăzut cu 93%, în Suedia cu 83%, în Marea Britanie cu 79%, în Olanda cu 56%, în Germania cu 53%, în Austria cu 43%, în Finlanda cu 36%. La noi, în ultimii 25 de ani, numărul de unităţi administrative a crescut cu 9%, fiind înfiinţate circa 200 de noi unităţi administrativ-teritoriale, totalul fiind de 3.228 de astfel de unităţi. În statele organizate pe două niveluri s-a pus foarte tare accentul pe crearea şi consolidarea unui nivel regional şi pe o extindere a competenţelor exercitate la acest nivel. Motivul pentru care s-au creat regiuni se află în strânsă legătură cu nevoia de a îmbunătăţi competitivitatea economică a teritoriilor prin structuri suficient de mari încât să permită obţinerea de rezultate economice importante şi, bineînţeles, costuri reduse”, a afirmat secretarul de stat. AGERPRES