Introducerea unu tren metropolitan care să lege oraşele Baia Sprie – Baia Mare – Seini a fost cuprins planul de investiţii al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Baia Mare (2021-2030), a anunţat serviciul de comunicare din primărie.

Proiectul a fost avizat de consilierii locali şi prevede printre altele reducerea cotei modale a autovehiculului personal în localităţile vizate, reducerea duratelor de deplasare spre şi dinspre municipiul reşedinţă de judeţ Baia Mare, dar şi creşterea cererii de navetism din zona peirubană către municipiul Baia Mare.

„Transportul public reprezintă una dintre preocupările principale în procesul de tranziţie către o mobilitate durabilă atât la nivel naţional, cât şi la nivel european. În acest context, trenul metropolitan reprezintă o opţiune viabilă de satisfacere a cererii într-un mod sustenabil, care să asigure o utilizare cât mai redusă a mijloacelor poluante de transport pentru deplasarea între localităţi, în special pentru deplasările de zi cu zi” arată proiectului avansat şi aprobat.

De asemenea, principalele activităţi din proiect prevăd amenajarea unei linii de tren metropolitan pe traseul Baia Sprie – Baia Mare – Seini; reconstruirea căii ferate între Baia Mare şi Baia Sprie; amenajarea unei linii de tren metropolitan pe traseul Baia Sprie – Baia Mare – Firiza; amenajarea staţiilor de tren metropolitan aferente traseului: construcţia/modernizarea peroanelor, construcţia suprastructurilor de adăpostire a călătorilor, dotarea cu mobilier urban specific, construcţia/modernizarea clădirilor tehnice şi de adăpostire. Peroanele vor fi construite astfel încât să permită accesul facil în/ din vehicul pentru toate categoriile de călători.

Studiul tehnic prevede două posibile trasee: T1 Seini – Baia Mare – Firiza – 34.5km, operabil pe termen scurt, infrastructură integral existentă şi T2 Seini – Baia Mare – Baia Sprie – 36.3 km, operabili pe termen mediu/lung, condiţionat de instalarea infrastructurii feroviare din Combinat (Sit Regenerare) la Baia Sprie pe vechiul terasament, pe Calea Plevnei.

„Reţeaua propusă prezintă 10 staţii comune, dintre care 3 puncte noi de oprire, şi respectiv 3 staţii noi pe fiecare ramură a serviciului, totalizând 16 staţii (inc. Gara Baia Mare). Durata de parcurs a unui astfel de traseu, la o viteza comercială realistă de până în 40 km/h şi respectiv cu timpii tehnici necesari rebrusării ajunge la 2 ore, o ora per sens”, menţionează studiul efectuat.

Totodată, în privinţa exploatării, va fi nevoie de un parc circulant de 4 trenuri active şi o rezervă pentru un serviciu intercalat la fiecare 30 de minute în ora de vârf (pe trunchiul comun). În afara orei de vârf trenurile ar circula la 40 de minute (cu 3 trenuri) şi respectiv o dată pe oră seara şi în weekenduri (două trenuri). Valoarea proiectului a fost estimată la 92.200.000 euro. AGERPRES