Prefectul Rudolf Stauder solicită primarilor să depună proiecte pentru creşterea gradului de independenţă energetică din surse regenerabile, a informat, joi, biroul de comunicare Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş.

Conform aceleiaşi surse, Prefectura a transmis în teritoriu, unităţilor administrativ-teritoriale o circulară prin care primarii sunt informaţi cu privire la măsurile care sunt implementate, în valoare de 500 milioane euro, sumă alocată pentru eficienţa energetică a autorităţilor publice locale care sunt nevoite să suporte din bugete locale fondurile necesare pentru cheltuielile de funcţionare ale serviciilor publice din educaţie şi din sănătate. Scopul măsurilor este să contribuie la uni nivel mai ridicat de independenţă energetică a autorităţilor locale, prin obţinerea de energie din surse regenerabile (geotermală, eoliană, solară etc).

Prefectul Rudolf Stauder a precizat că, educaţia şi sănătatea cetăţenilor din judeţ sunt prioritare, iar în contextul actual, primăriile au datoria de a eficientiza bugetele locale pentru susţinerea acestor servicii publice de bază.

„Primarii unităţilor celor 76 de unităţi administrativ-teritoriale sunt îndemnaţi să întreprindă demersurile necesare pentru a beneficia de aceste fonduri disponibile” a mai precizat informarea transmisă primăriilor.

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare a dat startul unui apel de proiecte de accesare a fondurilor pentru sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul autorităţilor publice locale în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, Axa Prioritară 11, Obiectivul Specific 11.2 Măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităţilor administraţiei publice locale aprobat prin Ordinul MIPE nr. 2793/2022. AGERPRES