Tribunalul Călăraşi a constatat încetarea de drept a mandatelor de consilier local pentru Picu Şişman şi Nicolae Cuţăr, viceprimarii municipiului Călăraşi şi pentru Adriana Brânză (fostă Mărgineanu), directorul Serviciului Public Pavaje şi Spaţii Verzi, aflaţi în stare de incompatibilitate pentru cumulul de funcţii, a declarat, miercuri, avocatul Dan Ovidiu.

Potrivit Legii nr. 161/2003, după validarea în funcţiile de consilieri locali, cei trei incompatibili aveau la dispoziţie un termen de 15 zile pentru a opta între cele două funcţii, situaţie în care ar fi fost înlăturată starea de incompatibilitate prin declaraţiile acestora.

În caz contrar, sancţiunea prevăzută de aceeaşi lege este emiterea actului administrativ de încetare de drept şi de eliberare din funcţie. În cazul de faţă instanţa, în baza solicitării reclamanţilor, a constatat intervenită sancţiunea legală privind încetarea de drept a mandatelor de consilier local, astfel încât nu mai este necesar să fie emis un act administrativ în acest sens, a precizat Dan Ovidiu.


De asemenea, avocatul a mai susţinut faptul că toate actele consiliului local adoptate cu participarea celor trei incompatibili începând cu anul 2008 până la momentul constatării încetării de drept a mandatelor de consilier a acestora sunt nule de drept, orice persoană interesată putând să invoce nulitatea. Potrivit sursei citate, prin aceeaşi sentinţă tribunalul a constatat nulitatea absolută a două hotărâri de consiliu local referitoare la evacuarea pe cale administrativă a doi locatari din blocul M9, situat pe strada Ştirbei Vodă, din municipiul Călăraşi, dar şi a hotărârii prin care aceeaşi autoritate locală deliberativă constatase că un număr de 20 de apartamente din acelaşi imobil fac parte din domeniul public al municipiului.


De asemenea, instanţa a dispus Consiliului Local Călăraşi să aducă la îndeplinire măsurile necesare pentru intrarea în legalitate. Printr-o altă sentinţă Tribunalul Călăraşi a constatat într-un alt dosar, în care reclamant este managerul public al Primăriei municipiului Călăraşi, că asupra actelor administrative emise de autorităţile locale privind reducerea postului ocupat de acesta şi eliberarea din funcţia public, planează puternice suspiciuni de nelegalitate referitoare la incompatibilitatea celor trei consilieri locali, motiv pentru care a dispus suspendarea executării lor, soluţia instanţei de fond fiind supusă controlului judiciar la Curtea de Apel Bucureşti, recursul având termen în luna ianuarie 2011. AGERPRES