Mai multe persoane au fost evacuate dintr-un imobil al municipalităţii ieşene, ca urmate a neplăţii chiriei

Reprezentanţii municipalităţii ieşene, însoţiţi de un executor judecătoresc au evacuat şase persoane dintr-un imobil care se află în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat (DAPPP), ca urmare a neplăţii chiriei şi nerespectării condiţiilor contractuale.

Purtătorul de cuvânt al Primăriei, Sebastian Buraga, a declarat că în prealabil, printr-o sentinţă civilă din iunie 2013 exprimată într-un dosar deschis în 2012, se dispusese rezilierea contractului de închiriere şi evacuarea familiei formată din şase persoane din clădirea pentru care nu au plătit chiria şi recuperarea datoriilor.

În martie 2016, reprezentanţii DAPPP şi ai Biroului de Executori Judecătoreşti s-au prezentat la imobil pentru punerea în aplicare a sentinţei civile din iunie 2013, prin care se dispusese rezilierea contractului şi evacuarea chiriaşilor. Evacuarea a fost amânată atunci cu două săptămâni, locatarii angajându-se că vor relua plata chiriei şi stingerea debitelor. Cu toate acestea, între martie 2013 şi martie 2016, familia nu a plătit chiria datorată. Fiind somată din nou, aceasta s-a angajat, printr-o adresă din martie 2016, că va face plăţi periodice pentru a stinge debitul acumulat. Din aprilie până în prezent au achitat 3.400 lei, suma rămasă de achitat la sfârşitul lunii februarie a acestui an fiind de 14.046 lei, din care 8.566 lei debit şi 5.480 lei penalităţi. Ultima plată la chirie, în sumă de 100 lei, a fost înregistrată în octombrie 2016“, a precizat purtătorul de cuvânt al Primăriei Iaşi.

Potrivit acestuia, clădirea în cauză figurează pe lista imobilelor situate în zona A cu risc seismic, fiind în pericol de autodemolare.

“În plus, în ciuda numeroaselor somaţii şi notificări trimise de DAPPP, chiriaşii nu au respectat prevederile contractuale privind întreţinerea locuinţelor, contribuind la degradarea accentuată a imobilului. Lipit de imobilul respectiv există un alt corp de clădire locuit de chiriaşi ai DAPPP. Ca şi persoanele evacuate, aceştia din urmă sunt vizaţi de o sentinţă definitivă de reziliere a contractului şi evacuare, ca urmare a neplatei chiriei şi nerespectării condiţiilor contractuale. Această sentinţă va fi pusă în aplicare, împreună cu un Birou de Executori Judecătoreşti, în perioada imediat următoare”, a afirmat Sebastian Buraga.

El a menţionat că primarul Mihai Chirica a solicitat verificarea existenţei şi legalităţii tuturor actelor de închirere ale persoanelor domiciliate în toate imobilele cu destinaţie de locuinţe sociale administrate de DAPPP, precum şi verificarea condiţiilor de siguranţă şi de igienă ale acestora. Edilul a dispus luarea de măsuri ferme în situaţiile în care prevederile legale şi contractuale, precum şi cele de siguranţă nu sunt respectate.

“În prezent se elaborează un proiect de Hotărâre de Consiliu Local în virtutea căreia în actele de închiriere a imobilelor municipalităţii vor fi incluse clauze ferme de reziliere a contractelor şi evacuare imediată a chiriaşilor, dacă aceştia sunt implicaţi în infracţiuni grave”, a spus reprezentantul Primăriei Iaşi.

Aceasta este cea de-a doua evacuare de persoane care locuiesc într-un imobil aparţinând municipalităţii, în mai puţin de o săptămână. AGERPRES