rmvalcea_primaria.jpgMai multe evenimente au fost organizate luni de instituţiile publice şi culturale din Râmnicu Vâlcea pentru a marca aniversarea a 625 de ani de atestare documentară a municipiului. Astfel, Primăria Râmnicu Vâlcea împreună cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Arhivele Naţionale au organizat o serie de simpozioane şi expozeuri despre istoria oraşului, vorbind despre personalitatea domnitorului Mircea cel Bătrân de numele căruia se leagă prima atestare documentară a Râmnicului în 20 mai 1388.

Consiliul Local Râmnicu Vâlcea a organizat o şedinţă solemnă cu această ocazie, iar actorii Teatrului Municipal Ariel au prezentat o scenetă inspirată din perioada domniei lui Mircea cel Bătrân.

Unul dintre cetăţenii de onoare ai municipiului Râmnicu Vâlcea, academicianul Răzvan Theodorescu, a transmis urări cu ocazia împlinirii a 625 de ani de atestare documentară a oraşului. „Pentru mine Râmnicul este mai mult decât o capitală de judeţ, este o capitală a spiritualităţii româneşti, este capitala prin excelenţă a tiparului românesc. Este lumea lui Mircea cel Bătrân şi a lui Antim Ivireanu, a lui Anton Pann şi a celei mai bogate fantezii româneşti traduse în literatură şi în artă. Ca cetăţean de onoare al Râmnicului – onoarea, se înţelege, este a mea – urez bătrânului şi frumosului oraş mulţi, mulţi ani!”, a spus academicianul Theodorescu.

Prima menţiune documentară a Râmnicului datează din 20 mai 1388, când Mircea cel Bătrân confirma „mănăstirii Cozia stăpânirea la Râmnic a unei mori, dăruită de Dan I, şi a unei vii, pe care o făcuse danie jupanul Budu, cu voia lui Radu I”. Prima atestare ca oraş este din 4 septembrie 1389, când Mircea cel Bătrân menţiona într-un hrisov că se află în ‘oraşul domniei…numit Râmnic”. AGERPRES