O macara tip PORTIC, realizarea unor hale de producţie şi extinderea reţelei de hidranţi, precum şi alte lucrări de investiţii în Zona Liberă Giurgiu vor fi realizate cu ajutorul accesării unui credit în valoare de 112.077 euro aprobat de CLM Giurgiu.

„S.C. Administraţia Zonei Libere Giurgiu s.a. a iniţiat procedura de contractare a unui credit pentru realizarea unor obiective de investiţie prevăzute în Programul Anual de Investiţii aferent anului 2021 pentru înlocuire, împrejmuire, din panouri prefabricate a Zonei Libere Giurgiu pe latura de vest, în lungime de 390 metri liniari, extinderea reţelei de hidranţi în incinta Zonei Libere Giurgiu, separarea în două corpuri distincte a unei hale în suprafaţă de 1.200 de metri pătraţi, achiziţia unei macarale tip PORTIC şi a unui motostivuitor de 3, 5 tone. Valoarea estimată a creditului de investiţii este de aproximativ două sute de mii de Euro, garantarea creditului va fi asigurată, în principal, cu activele achiziţionate sau realizate în cadrul împrumutului şi, eventual, cu active aflate deja în proprietatea societăţii precum şi prin cesionarea creanţelor în favoarea băncii. Obiectivele de investiţii au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 şi prin hotărâre a CLM”, se arată în expunerea de motive înaintată CLM Giurgiu, semnată de directorul general al SC Adminstraţia Zonei Libere Giurgiu s.a., Dan Liviu Cartojan.

În urma acestei solicitări, CLM Giurgiu, în calitate de unic acţionar al SC Administraţia Zonei Libere Giurgiu, s-a întrunit joi, 18 noiembrie, în şedinţă extraordinară şi a aprobat contractarea unui credit de investiţii în valoare de 112.077 de euro, iar garantarea creditului, ce va avea o perioadă de rambursare de zece ani, va fi asigurată, în principal, cu activele achiziţionate sau realizate în cadrul împrumutului şi, eventual, cu active aflate deja în proprietatea societăţii. AGERPRES