Localităţile din Moldova afectate de inundaţii în 2018 pot primi sprijin financiar din partea UE

Localităţile din zona Moldovei care au înregistrat pagube în urma inundaţiilor din vara anului 2018 pot beneficia de sprijin financiar din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, potrivit unui comunicat de presă transmis de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA).

Cererile de finanţare şi documentele justificative se depun în perioada 30 ianuarie- 18 februarie 2021, la registratura MLPDA, cu menţiunea “pentru Unitatea de Implementare UI-FSUE”.

“Unităţile administrativ-teritoriale din Regiunea de Nord-Est a României, care au întreprins operaţiuni de urgenţă pentru a înlătura pagubele provocate de inundaţiile din vara anului 2018, pot depune, începând de joi, 30 ianuarie 2020, la sediul MLPDA, dosarele cu documentaţii justificative pentru accesarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene”, se arată în comunicat.

Oficialii MLPDA susţin că “Instituţiile Prefectului şi Consiliile Judeţene din Regiunea de Nord-Est au fost informate cu privire la posibilitatea accesării acestor fonduri de la Comisia Europeană”. “Aşteptăm ca UAT-urile să depună dosarele cu documentaţii complete pentru a fi decontate aceste sume din Fondul de Solidaritate pentru refacerea infrastructurii de transport, repunerea în funcţiune a reţelelor de alimentare cu apă potabilă, a reţelelor de canalizare, a staţiilor de epurare, pentru reabilitarea de unităţi şcolare degradate, securizarea infrastructurilor de prevenţie şi de protejare, diguri, baraje, apărări de maluri, regularizări cursuri de apă, şi pentru curăţarea zonelor sinistrate, inclusiv a celor naturale”, a declarat ministrul Ion Ştefan.

România a solicitat Comisiei Europene finanţare din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru acoperirea pagubelor provocate de fenomenele meteorologice care au afectat Regiunea de Nord-Est a ţării în perioada 16 iulie – jumătatea august 2018. Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene este un instrument financiar nerambursabil, prin care Uniunea Europeană susţine statele membre în eventualitatea unor dezastre majore naturale.  MLPDA a fost desemnat Autoritate de Implementare – FSUE pentru susţinerea financiară a localităţilor afectate de inundaţii.

Cuantumul alocat României de Comisie a fost de 8,1 milioane euro, din care 4,3 milioane euro pot fi utilizaţi pentru decontarea operaţiunilor de urgenţă. AGERPRES