Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor şi cele şase primării de sector anunţă licitaţie pentru servicii de salubrizare. Este vorba despre un contract cu o valoare totală estimată de 810.246.899 lei.

Contractul vizează delegarea gestiunii activităţii de tratare mecano biologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică.

Asociaţia de Dezvoltarea Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Municipiul Bucureşti va avea responsabilitatea de a încheia contractele de delegare cu operatorii, în numele şi pe seama sectoarelor, dar şi de a monitoriza executarea contractelor de delegare.

Valorile contractelor pentru cele şase sectoare sunt următoarele:

– Sector 1 – 130.952.838 lei;

– Sector 2 – 129.860.346 lei;

– Sector 3 – 173.550.106 lei;

– Sector 4 – 122.502.801 lei;

– Sector 5 – 111.781.927 lei;

– Sector 6 – 141.598.879 lei.

În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară reprezintă 50%, cantitatea totală de deşeuri reciclabile (hârtie, carton, metal, sticlă, plastic) trimise anual la reciclare ca procent din cantitatea de deşeuri reziduale acceptată la intrarea în instalaţia de tratare mecano-biologică 40%, cantitatea de deşeuri trimisă anual către depozitare ca procent din cantitatea de deşeuri reziduale acceptată în instalaţia de tratare mecano-biologică 10%. Durata contractului este de 30 de luni.

Operatorii economici trebuie să deţină autorizaţie integrată de mediu pentru activitatea de tratare.

Ofertanţii trebuie să facă dovada că au prestat în ultimii trei ani servicii de tratare a deşeurilor în instalaţii integrate de tratare (cantităţile variază între 93.000 – 123.000 tone/12 luni consecutive).

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 13 iunie.

Conform studiului de oportunitate ataşat anunţului, în anul 2020, la nivelul Capitalei, a fost colectată o cantitate de 909.911 tone de deşeuri municipale de la populaţie, agenţi economici, instituţii publice, parcuri şi grădini, pieţe şi deşeuri stradale. Dintre acestea, cea mai mare parte o reprezintă

deşeurile menajere şi similare (674.421 tone), în timp ce deşeurile stradale au totalizat 222.712 de

tone.

Se estimează că, dintre acestea, 44,46% reprezintă biodeşeuri, 16,44% hârtie şi carton, 15,51% plastic, 5,29% sticlă, 3,61% textile, 2,2% deşeuri voluminoase, 1,75% metal, 0,52 lemn, 0,33% deşeuri periculoase, 9,79% alte deşeuri. AGERPRES