Primăria Capitalei anunţă pe SEAP licitaţie pentru elaborarea studiului de fezabilitate în vederea dezvoltării serviciilor de tren urban pe semi-inelul feroviar de nord. Valoarea estimată a contractului este de 333.868 lei, iar durata este de 450 de zile.

În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară reprezintă 40%, metodologia de prestare a serviciilor va avea o pondere de 36%, iar experienţa profesională 24%.

Potrivit anunţului, în Bucureşti şi Ilfov se remarcă „lipsa unei alternative reale” la transportul motorizat individual, care să deservească întreaga zonă metropolitană.

„O altă deficienţă constă în lipsa unui sistem de transport public care să realizeze conexiunea unor importante puncte / noduri intermodale ale regiunii şi locuitorii întregii zone, respectiv între Gara Bucureşti Nord şi Aeroportul Internaţional Henri Coandă – în prezent, cetăţenii apelând, de asemenea, la transportul motorizat individual. Proiectul constă în construirea punctelor de oprire / peroanelor, în conformitate cu datele tehnice furnizate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov prin tema de proiectare întocmită şi asumată”, prevede anunţul.

De asemenea, investiţia Municipiului Bucureşti va fi corelată cu investiţiile în infrastructura feroviară realizate de Compania Naţională CFR S.A.

Punctele de oprire vor cuprinde unul sau două peroane. Astfel, punctele de oprire „Monitorul Oficial”, „Aviaţiei”, „Pipera”, „Petricani”, „Pod Colentina”, „Piaţa Obor” (toate din Sectorul 2), precum şi „Roşu” şi „A1” (jud. Ilfov, Chiajna) vor avea două peroane. Punctele de oprire „Doamna Ghica” şi „Dobroeşti” vor avea un peron.

Ofertanţii vor prezenta lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi. De asemenea, vor face dovada că au prestat servicii similare de complexitate comparabilă, la nivelul unui sau mai multor contracte, în valoare de minim 333.800 lei exclusiv TVA.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 28 august. AGERPRES