Direcţia Generală de Salubritate Sector 3 anunţă pe SICAP o licitaţie pentru servicii de sortare a deşeurilor. Este vorba despre un acord cadru la o valoare totală estimată de 176.043.720 lei, pentru o durată de doi ani.

Primul lot vizează servicii de sortare a deşeurilor reciclabile (valoare estimată 45.432.240 lei), iar al doilea servicii de sortare a deşeurilor municipale în amestec (130.611.480 lei).

„Cantitatea de deşeuri estimată a fi colectată de pe raza Sectorului 3 şi transportată către staţiile de sortare a deşeurilor, conform cantităţilor colectate în anul anterior şi a cantităţilor estimate pentru anul 2023-2024, este următoarea: deşeuri reciclabile colectate separat clasificate conform HG nr. 856/2022 cu modificările şi completările ulterioare – aproximativ 3.500 tone/lună; deşeuri municipale şi deşeuri similare Cod 20, conform HG nr. 856/2022 cu modificările şi completările ulterioare – aproximativ 11.500 tone/lună”, se precizează în anunţ.

În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară va reprezenta 70%, distanţa de la staţia de sortare faţă de centrul operaţional al autorităţii contractante – 15%, procentul minim asumat de materiale recuperate, corelat cu studiile de determinare – 15%. AGERPRES