Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane Bucureşti anunţă licitaţie pentru servicii de curăţenie şi întreţinere a zonelor verzi. Este vorba despre un contract cu o valoare estimată cuprinsă între 13.746.446 – 33.027.707 lei, pe o durată de doi ani.

În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară va reprezenta 90%, iar experienţa inginerului horticol 10%. Operatorii economici vor face dovada că în ultimii trei ani au prestat servicii similare în valoare cumulată de cel puţin 1.376.154 lei fără TVA. Este vorba despre servicii de curăţenie şi întreţinere a zonelor verzi.

„Serviciile de întreţinere pentru cimitirele şi crematoriile umane aflate în administrarea directă a Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane includ operaţiuni caracteristice şi activităţi profesionale adaptate specificului cimitirelor, menite să asigure funcţionalitatea cimitirelor în condiţiile impuse de lege. Operaţiunile de efectuat sunt atât operaţiuni efectuate mecanizat, cât şi operaţiuni executate manual”, prevede anunţul.

Termen limită pentru primirea ofertelor – 3 octombrie. AGERPRES