Primăria Sectorului 6 anunţă pe SICAP licitaţie pentru realizarea a 143 de platforme supraterane pentru colectarea deşeurilor. Valoarea estimată a acestora este de 6.335.903 lei, iar proiectul beneficiază de finanţare europeană prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

Mai exact, contractul vizează servicii de proiectare, inclusiv asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţia lucrărilor pentru construirea platformelor. Contractul este împărţit în trei loturi.

În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară reprezintă 70%, perioada de garanţie acordată echipamentelor furnizate şi montate va avea o pondere de 20%, iar experienţa profesională specifică pentru şeful/managerul de proiect – 10%.

Durata minimă ce poate fi acceptată de către autoritatea contractantă pentru garanţie nu poate fi mai mică de cinci ani.

Durata contractului este de cinci luni. Termen limită pentru primirea ofertelor – 6 iunie.

În iunie 2022, Consiliul Local al Sectorului 6 a aprobat depunerea proiectului „Extinderea Sistemului de Colectare Separată a Deşeurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti” în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Valoarea totală a proiectului este de 103.267.446 de lei cu TVA, iar contribuţia beneficiarului este de 2.064.444 de lei, reprezentând 2%. AGERPRES