Primăria Capitalei anunţă pe SICAP licitaţie pentru lucrări de reabilitare sau înlocuire a reţelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria şi Tineretului. Valoarea totală estimată este de 183.423.545 lei.

Lucrările vizează reabilitarea reţelei de canalizare pe o lungime de 32,4 km, prin tehnologii cu şi fără tranşee deschise (no dig).

„Contractul tratează măsurile care sunt necesare pentru reabilitarea/înlocuirea reţelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria şi Tineretului şi realizarea sistemului unitar de drenare de la partea dreapta a Casetei compus dintr-un sistem de drenaj în zona limitrofă colectorului principal de canalizare A0 şi un sistem de drenuri secundare aferente unor colectoare de canalizare supuse reabilitării/înlocuirii”, conform anunţului.

Procedura implică încheierea unui contract de achiziţie publică cu un singur operator economic, cu o durată de 2.115 zile (1.020 zile pentru finalizarea proiectării şi execuţiei lucrărilor şi 1.095 zile perioada minimă de notificare a defectelor). În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară va reprezenta 90%, iar perioada de garanţie a lucrărilor – 10%.

Proiectul este finanţat din fonduri europene, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020. El face parte din proiectul mai amplu care vizează „Finalizarea Staţiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta) în Municipiul Bucureşti – Etapa II”.

Ofertantul trebuie să demonstreze o cifră de afaceri medie anuală calculată pentru ultimii trei ani de cel puţin 120.000.000 lei.

Va trebui prezentată, de asemenea, o listă a principalelor lucrări executate în ultimii şapte ani, lucrări realizate în conformitate cu normele profesionale în domeniu, de o complexitate comparabilă sau superioară cu cele ce fac obiectul contractului de achiziţie publică.

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 4 ianuarie 2022. AGERPRES