Primăria Capitalei anunţă pe SICAP licitaţie pentru reabilitarea a 44,8 kilometri de linii de tramvai, la o valoare totală estimată de 1.885.671.179 lei.

Contractul are ca obiect servicii de proiectare, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi lucrări de execuţie, fiind împărţit în 15 loturi, pentru liniile de pe următoarele artere:

– Bd. Th. Pallady, Bdul 1 Decembrie 1918, Bdul Basarabia, Calea Călăraşilor, Bdul Corneliu Coposu inclusiv Bucla Complex Titan – lungime traseu 18 kilometri, cale dublă;

– Bdul Pache Protopopescu şi Str. Traian – 1,9 kilometri, cale dublă;

– Sfântul Constantin, Strada Ionel Perlea, Strada Grigore Cobălcescu şi traseul de pe B-dul Ion Mihalache, Calea Griviţei, B-dul Bucureştii Noi, B-dul Gloriei, inclusiv cap terminal Strada Piatra Morii – 6,7 kilometri cale dublă;

– Str. Paleologu, Str. Armand Călinescu, Str. Vasile Lascăr, Str. Lizeanu şi Intrarea Vagonului – 1,8 kilometri cale dublă;

– Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Şoseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Strada Reînvierii şi Strada Turmelor – 5,3 kilometri cale dublă;

– B-dul Gheorghe Duca, str. Alexandru Ioan Cuza, Calea Griviţei şi B-dul Dinicu Golescu – 1,81 kilometri cale dublă;

– Bulevardul Mărăşeşti între Bulevardul Dimitrie Cantemir şi Strada 11 Iunie – 0,7 kilometri cale dublă;

– Bulevardul Chişinău – 0,825 kilometri cale dublă;

– Bulevardul Basarabia de la intersecţia cu B-dul 1 Decembrie 1918 până la cap terminal Republica – 1,2 kilometri cale dublă;

– Bulevardul Expoziţiei, Strada Aviator Popişteanu, Strada Puţul lui Crăciun, Strada Dornei şi Strada Clăbucet – 2 kilometri cale dublă;

– Bucla Gara de Est pe arterele B-dul Gării Obor, B-dul Ferdinand I (între Gara Obor şi Şoseaua Pantelimon), Şoseaua Pantelimon, Strada Baicului – 1,885 kilometri cale dublă;

– Bulevardul Ferdinand I, între Şoseaua Mihai Bravu şi Strada Traian – 0,690 kilometri cale dublă;

– Linia acces Depou Titan pe strada Nicolae Teclu – 0,4 kilometri cale dublă;

– Strada Dristorului între B-dul Camil Ressu şi Strada Baba Novac – 0,22 kilometri cale dublă;

– Bulevardul Timişoara între Str. Valea Cascadelor şi terminal CET Vest – 1,38 kilometri cale dublă.

În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară va reprezenta 67%, experienţa experţilor cheie (concretizată în numărul de proiecte similare în care respectivii experţi au îndeplinit acelaşi tip de activităţi) – 18 %, perioada de garanţie acordată lucrărilor – 15 %.

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 4 ianuarie 2023. AGERPRES