Administraţia Prezidenţială anunţă pe SICAP licitaţie pentru servicii de evaluare complexă a riscului seismic la clădirile Complexului „Palat Cotroceni”. Valoarea totală estimată a contractului este 1.256.302 lei.

„Etapa 1 va include minim două faze de activităţi pentru care livrabilele (rapoarte/studii) vor fi predate în termen de 100 zile de la semnarea contractului şi asigurarea accesului la amplasamente. Etapa 2 va include restul fazelor de activităţi pentru care livrabilele (rapoarte/studii) vor fi predate în termen de 300 zile de la finalizarea primei etape, dar nu mai târziu de 400 de zile de la semnarea contractului”, prevede anunţul.

În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară va reprezenta 30%, iar experienţa specifică – 70%. Termen pentru primirea ofertelor: 31 mai.

O a doua licitaţie lansată de Administraţia Prezidenţială vizează un acord-cadru pentru reparaţii ale faţadelor corpurilor de clădire C4 şi C11 din cadrul Complexului „Palat Cotroceni”. Valoarea totală estimată este 6.297.070 lei, iar criteriul de atribuire îl reprezintă preţul cel mai scăzut.

Licitaţia se desfăşoară prin procedură simplificată, iar ofertanţii vor trebui să prezinte lista principalelor lucrări executate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor. Ofertanţii trebuie să facă dovada că în ultimii cinci ani au fost executate, în conformitate cu normele profesionale în domeniu, lucrări similare, la nivelul unui contract sau maxim două contracte, cu o valoare totală cel puţin egală cu 2.480.000 lei.

Termenul pentru primirea ofertelor este 6 iunie. AGERPRES