Oraşul ilfovean Măgurele anunţă pe SICAP licitaţie pentru proiectarea şi realizarea de piste de biciclete, trotuare, canalizare pluvială, iluminat stradal şi mobilier urban, în cadrul unui contract cu o valoare totală estimată de 46.735.448 lei.

Acestea urmează să fie realizate în zona Măgurele – Dumitrana, între DJ 401A şi Parc Dumitrana, respectiv Strada Călugăreni, tronsoanele 1, 2 şi 3, Străzile Principală, Duzilor şi Ştrandului.

Lungimea de drum pe care se vor realiza pistele de biciclete, trotuarele pietonale, canalizarea pluvială, iluminatul stradal şi mobilierul urban este de 7.428 m.

Procedura de atribuire este iniţiată sub incidenţa unei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziţie este condiţionată de alocarea creditelor bugetare cu această destinaţie.

„Având în vedere dispoziţiile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice şi HG nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câştigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziţiei vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinaţie. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, pe o perioadă de 12 luni de la data aprobării raportului procedurii, procedura de atribuire se va anula de drept, în condiţiile în care nu există o altă sursă de finanţare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică”, se explică în anunţ.

În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară va reprezenta 70%, durata de execuţie 10%, iar experienţa specifică a experţilor cheie 20%. Durata contractului este de 12 luni.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 29 decembrie. AGERPRES