Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede că autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate ca pe sectoarele de drumuri publice care traversează localităţile rurale să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, plantaţiile, trotuarele, căile pietonale.

Actul normativ modifică şi completează Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor şi vizează prevenirea degradării materialului rulant parte componentă a drumurilor judeţene, precum şi prevenirea degradării spaţiului public de lângă carosabil şi a locurilor destinate parcărilor.

„Pe sectoarele de drumuri publice care traversează localităţi rurale, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, plantaţiile, trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea”, prevede legea.

Potrivit actului normativ, controlul vehiculelor privind respectarea maselor maxime admise, totală şi pe axe, se va efectua cu sisteme automate de cântărire amplasate pe reţeaua de drumuri sau cu echipamente de cântărire dinamică montate la bordul vehiculelor.

Legea stipulează majorarea sancţiunilor pentru depăşirea masei totale maxime admise sau depăşirea masei totale autorizate ale vehiculelor.

Depăşirea masei autorizate a vehiculului cu până la 5% inclusiv se sancţionează de la 1.500 lei la 1.800 lei, dacă depăşirea se constată din documentele de transport; cu până la 10% inclusiv – de la 6.000 lei la 10.000 lei. În cazul în care depăşirea este mai mare de 10%, dar nu mai mare de 20% inclusiv, sancţiunile sunt de la 10.000 lei la 12.000 lei. Totodată, depăşirea masei autorizate a autovehicului cu mai mult de 20%, dar nu mai mult de 25% inclusiv se sancţionează cu amendă de la 12.000 lei la 15.000 lei, iar peste 25% cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei.

Refuzul de a supune vehiculul verificării prin cântărire şi/sau măsurare a dimensiunilor, refuzul de a însoţi vehiculul personalului cu atribuţii de control în vederea cântăririi şi/sau măsurării dimensiunilor transportului, precum şi refuzul de a prezenta personalului cu atribuţii de control documentele privind transportul se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicată conducătorului auto, mai prevede legea. AGERPRES