Presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Cristache Radulescu, a convocat, pentru luni, 31 august, incepand cu ora 9,00, sedinta ordinara a consiliului.

Printre principalele proiecte inscrise pe ordinea de zi sunt rectificarea bugetului local al judetului, definitivarea programului anual de achizitii publice pe anul 2009, ordinea de prioritati pentru extinderea retelelor electrice de joasa tensiune in localitatile judetului pentru acest an, desemnarea reprezentantilor CJ Ilfov ca membri in consiliile etice ce functioneaza in spitalele publice aflate din judetul Ilfov, precum si proiectul de hotarare privind propunerea de trecere a Lacului Snagov din domeniul public al statului si administrarea AN ”Apele Romane” in domeniul public al judetului Ilfov si administrarea CJ Ilfov.

De asemenea, pe ordinea de zi se afla proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul ”Proiectare si asfaltare pe DC 101 Magurele (DJ 401 A) – Darasti Ilfov (DJ 401 D), km. 0+000 – km. 4+500” si proiectare si reparatii Pod pe DC 101 (DJ 400) din DJ 401 A Alunis – Darasti Ilfov, km. 0+300”, proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul ”Proiectare si executie asfaltare pe DC 143 (DJ 143) Dragomiresti Deal – Limita de judet Giurgiu, km. 0+000 – km. 4+970” si proiectul de hotarare privind participarea CJ cu proiectul ”Modernizare sistem rutier pe DJ 100 Tronson V Ganeasa – Branesti km 21+500 – km 28+700” si proiectul privind participarea CJ cu proiectul ”Modernizare sistem rutier pe DJ 100 Tronson IV Afumati – Ganeasa km 17+200 – km 21+500”. Alte hotarari de proiecte prevad aprobarea asocierii Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Ilfov cu Clubul Sportiv Tunari pentru promovarea unor programe de educatie si de sport pentru tineret, aprobarea unor documente in derularea Planului European de ajutorare in favoarea persoanelor cele mai defavorizate, avizarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre SC Apa-Canal Ilfov SA.


Consilierii vor mai lua in discutie proiectul de hotarare privind participarea CJ Ilfov cu proiectul ”Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Judetean Ilfov” in cadrul POR si
proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ”Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Judetean Ilfov” si proiectul privind participarea CJ la proiectul ”Dezvoltarea si dotarea bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta”.