La Târgu Mureş ar putea lua ființă primul Parc Ştiinţific şi Tehnologic în domeniul medical din România

Primăria Târgu Mureş a anunţat că prin Asociaţia LifeTech City, primul pol de competitivitate din România în domeniul medical, al ştiinţelor vieţii şi al medicinei informatice, pe care a înfiinţat-o în urmă cu şase ani, încep dezbaterile pe marginea oportunităţii constituirii primului Parc Ştiinţific şi Tehnologic în domeniul medical din România.

Primele discuţii pe în privinţa înfiinţării primului Parc Ştiinţific şi Tehnologic în domeniul medical, al ştiinţelor vieţii şi al medicinei informatice din România urmează să fie organizate în această lună, mai ales că singura scrisoare intenţie de la nivelul ADR Centru de aplicare pentru fonduri europene pentru dezvoltarea entităţilor sau a parcurilor de transfer tehnologic a fost depusă de Consiliul Local Târgu Mureş.

Potrivit Asociaţiei LifeTech City, înfiinţată în anul 2012 la iniţiativa Primăriei Târgu Mureş, Parcul Ştiinţific şi Tehnologic se constituie printr-o asociere în participaţiune încheiată între o instituţie de învăţământ superior acreditată şi/sau o unitate de cercetare-dezvoltare, pe de o parte, şi regii autonome, companii naţionale, societăţi comerciale, administraţia publică locală, asociaţii patronale sau profesionale, persoane fizice, investitori români sau străini.

Prin iniţierea discuţiilor, municipiul Târgu Mureş doreşte ca proiectarea Parcului Ştiinţific şi Tehnologic în domeniul medical, al ştiinţelor vieţii şi al medicinei informatice să ofere şansa întregii comunităţi locale şi regionale să fie reprezentată şi să corespundă nevoilor reale de construcţie şi dezvoltare.

“Aceasta iniţiativă este realizată în baza direcţiilor strategice definite în Strategia Digital Mureş, în acord cu direcţiile de dezvoltare strategică prevăzute de Strategia de Dezvoltare a LifeTech City – Pol de Competitivitate în domeniul medical, al ştiinţelor vieţii şi al medicinei informatice, precum şi în contextul oportunităţii de finanţare identificate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic, obiectivul specific – Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă privind Promovarea transferului tehnologic”, a arătat Asociaţia LifeTech City.

Potrivit documentului, la nivelul membrilor LifeTech City s-au identificat acţiuni de transfer tehnologic, inclusiv brevete de invenţie obţinute pentru produsele create în urma activităţilor de cercetare desfăşurate, aceştia patentând şapte invenţii până în prezent. AGERPRES