aapro_mare.jpgÎn perioada 1-4 noiembrie, la Sinaia, au avut loc lucrările celei de-a doua Adunări Generale a Asociatiei Administratorilor Publici din România. Evenimentul a urmărit promovarea rolului şi atribuţiilor administratorului public la nivelul administraţiei publice locale, la lucrările Adunării Generale participând atât reprezentanţi ai administraţiei publice locale: primari şi administratori publici de la nivelul judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor cât şi ai administraţiei publice centrale.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a fost reprezentat de secretarul de stat Bebe Ionică, în timp ce Ministerul Administraţiei şi Internelor a fost reprezentat de Petru Ţăgorean – director al Unităţii Centrale pentru Reforma Administraţiei Publice.
Cu acest prilej, a avut loc Seminarul cu tema „Rolul şi atribuţiile Administratorului Public”, în cadrul căruia au fost prezentate exemple de bune practici şi planuri de viitor privind Reţeaua „Administratorul Public”.

În cadrul Adunării Generale a fost actualizată componenţa Consiliului Director, pentru un mandat de patru ani: Presedinte – Marin Florea, AP Prundeni, Jud Valcea, Prim Vicepresedinte – Bogdan Puscasu, AP Piatra Neamt, Jud. Neamt, Vicepresedinte cu atributii de Secretar General – Dănut-Alin Casandroiu, AP Vulcana-Pandele, Jud. Dâmbovita, Vicepresedinte regiunea de dezvoltare SV, Gheorghe Nedelescu, AP Craiova, Jud. Dolj, Vicepresedinte regiunea de dezvoltare S, Fabioara Ionescu, AP Consiliul Judetean Prahova, Vicepresedinte regiunea de dezvoltare SE, Constantin Mândrilă, AP Odobesti, Jud. Vrancea, Vicepresedinte regiunea de dezvoltare NE, Adriana Zăiceanu, AP Botosani, Jud. Botosani, Vicepresedinte regiunea de dezvoltare NV, Călin Brândusan, AP Cămârzana, Jud. Satu Mare, Vicepresedinte regiunea de dezvoltare V, Claudia Macra, AP Arad, Jud. Arad, Vicepresedinte regiunea de dezvoltare Centru, Constantin Ciocoiu Muntiu, AP Ocna Sibiului, Jud. Sibiu, Vicepresedinte regiunea de dezvoltare Bucuresti Ilfov, Constantin Nicolae, AP Voluntari, Jud. Ilfov

În cadrul Adunarii Generale s-a subliniat necesitatea profesionalizării acestei categorii de specialişti ai administraţiei publice locale, precum şi a formării profesionale continue a acestora. Initiativa de a introduce functia de administrator public la nivel local vizează cresterea gradului de profesionalism în functionarea autoritătilor publice la nivel de judet, municipiu, oras si comună. Administratorul public poate fi angajat la propunerea primarului sau a presedintelui consiliului judetean, cu aprobarea consiliului local, respectiv a consiliului judetean, putând îndeplini atributii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local/judetean, delegate in baza unui contract de management.

În România, conceptul de administrator public a fost introdus prin Legea nr. 286/2006, care modifică si completează Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale.