satumare_centruteh.jpgPrimăria municipiului Satu Mare implementează proiectul „Centrul Tehnologic, de Inovare şi de Afaceri în municipiul Satu Mare”, finanţat prin Programul Operaţional regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de dezvoltare urbană”.

Contractul de finanţare a fost semnat de către beneficiar cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Organismul Intermediar – Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest pe 16 februarie 2012, având o durată de implementare de 18 luni.

Valoarea totală a proiectului este de 3.916.551,92 lei. Din aceştia, valoarea finanţării nerambursabile este de 2.775.332,95 lei, iar valoarea contribuţiei proprii este de 1.387.666,48 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane prin crearea unei infrastructuri de sprijinire a domeniului de afaceri, cu impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a municipiului Satu Mare, cât şi a zonei înconjurătoare.

Obiectivul specific al proiectului îl constituie reabilitarea unei clădiri aflate într-o stare avansată de degradare şi înfiinţarea unui CENTRU TEHNOLOGIC, DE INOVARE ŞI DE AFACERI ÎN MUNICIPIUL SATU MARE, contribuind astfel la dezvoltarea economică a municipiului Satu Mare în general, şi la dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri din zona de nord a municipiului prin creşterea atractivităţii zonei ţintă, în special.

Clădirea reabilitată va avea o suprafaţă construită de 453 m.p. şi formată din parter şi mansardă, căi de acces, reţea de utilităţi şi un teren destinat amenajării unei parcări. Parterul va găzdui recepţia Centrului Tehnologic, 4 ateliere de producţie cu 4 depozite, 2 birouri, 1 recepţie, 4 depozite, 3 grupuri sanitare, 2 vestiare şi un spaţiu pentru centrala termică. Mansarda va cuprinde 4 birouri, săli administrative necesare funcţionării Centrului Tehnologic, 1 sală de conferinţă, 1 sală de întâlniri, 1 sală de protocol, 2 grupuri sanitare şi o sală pentru servere.

Din spaţiile mai sus enumerate, un număr de 6 birouri şi 4 spaţii de producţie împreună cu depozitele şi vestiarele aferente vor fi destinate închirierii complet echipate şi dotate cu mobiler şi echipament IT de ultimă generaţie. Totodată, va dispune de o sală de conferinţă de 86 de locuri destinată închirierii pentru desfăşurarea de diverse evenimente, 1 sală de întâlniri şi negocieri, precum şi 1 sală de protocol.

Centrul Tehnologic, de Inovare şi de Afaceri îşi propună să atragă firme care promovează în pricipal inovarea, energiile regenerabile şi protecţia mediului înconjurător. Activitatea de bază a Centrului Tehnologic o constituie închirierea de spaţii pentru desfăşurarea activităţii de producţie/servicii de către firmele locatare cu asigurarea accesului la reţeaua de utilităţi necesară funcţionării lor. La acestea se adaugă servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate pe următoarele domenii: juridic; financiar; psihologic, marketing, management, servicii de promovare a firmelor locatare, sprijin pentru identificarea de parteneri, închiriere de echipamente IT/audio-video, sprijin pentru întocmirea planurilor de afaceri sau a cererilor de finanţare, servicii de curăţenie şi pază etc.

Elementul de noutate îl reprezintă posibilitatea firmelor de a beneficia de serviciile complete oferite de către Centru fără a-şi avea locaţia efectivă în clădire prin închirierea unui Birou Virtual care să le permită dezvoltarea afacerii prin intermediul internetului şi a tehnologiilor moderne de comunicaţie.

Firmele interesate pot obţine mai multe informaţii legate de Procedura de selecţie, precum şi alte informaţii utile accesând pagina web a Centrului, www.centrultehnologic.ro.

Informaţii suplimentare despre proiect pot fi obţinute de la Biroul pentru Proiecte cu Finanţare Internaţională, tel./fax 0261 807563, persoană de contact Adriana Lenghel – manager de proiect.