Manifestările Culturale Zilele Municipiului Moinești s-au desfășurat, anul acesta, în perioada 7-9 septembrie. Deși cele trei zile au fost pline de evenimente culturale, artistice, și sportive, elementul distinctiv față de alți ani și față de alte evenimente similare ale altor localități a fost reprezentat de sărbătorirea Centenarului Marii Uniri prin inaugurarea Monumentului Centenarul României, o lucrare de artă urbană remarcabilă dedicată acestui act istoric.

Administrația municipiului Moinești a optat pentru o manieră clasică de organizare a festivității de inaugurare a monumentului conferind un caracter solemn momentului de inaugurare, prin organizarea unui ceremonial militar fastuos și urmarea unui protocol special.

Poate că cel mai relevant aspect pentru sărbătoarea celor 100 de ani de unitate a fost faptul că nu doar în jurul acestui eveniment punctual de inaugurare a monumentului s-a manifestat spiritul Centenarului. Pe întreg parcursul celor trei zile de sărbătoare a Moineștiului întreaga comunitate a fremătat în spiritul Centenarului și a valorilor sale. Una din valorile fundamentale ale momentului Unirii a fost tocmai un element de identitate națională esențial: credința strămoșească.

100 de preoți, reprezentând simbolic cei 100 de ani de unitate au însoțit, într-o impresionantă procesiune religioasă desfășurată pe artera principală a municipiului, Icoana Făcătoare de Minuni de la Mănăstirea Nicula sosită pentru prima dată în Moldova și iată, chiar în Moinești.

Inaugurarea monumentului a fost o continuare firească a acestei impresionante manifestări de credință în valorile neamului ale miilor de participanți. Evenimentul a fost unul de anvergură și de înaltă ținută, atât prin dimensiunea și calitatea resurselor materiale și umane implicate cât și prin rigoarea și prestanța pe care au conferit-o onorurile militare.

Ideea unui astfel de monument aparține Primarului municipiului Moinești, Valentin Vieru, care a dorit prin acest act să întărească legătura comunității moineștene cu trecutul țării și să asigure conexiunea cu un viitor în care valorile Marii Uniri – unitate, identitate, credință – să dăinuie.

Monumentul din bronz este realizat după modelul plachetei realizate de academicianul Corneliu Popescu şi înfățișează Harta României Mari, încadrată de Tricolor, peste care sunt suprapuse efigiile lui Mihai Viteazu, Al. I. Cuza şi Regele Ferdinand Întregitorul, cu inscripția „100 de ani de la Marea Unire”.

Tot Primarul municipiului Moinești a avut și inițiativa fabricării unui cilindru de bronz  reprezentând o „capsulă a timpului”, turnat în fundația monumentului, în care a fost introdus un hrisov cu gândurile și mesajul Primarului și a Consiliului Local Moinești la 100 de ani de Românie Unită, în chip de legătură simbolică, în timp, între generațiile anterioare (monumentul), cele actuale (mesajul din capsulă) și cele viitoare (cei ce vor dezgropa, peste altă sută de ani, mesajul de unitate a înaintașilor lor).

În această zi sfântă în care poporul român sărbătorește Nașterea Maicii Domnului, protectoarea spirituală a municipiului Moinești, inaugurăm acest monument dedicat Centenarului Reîntregirii neamului românesc. Un vis de veacuri devenea realitate în anul 1918, prin jertfa a sute de mii de eroi, a fost un eveniment minunat, un eveniment care a creat o continuitate directă între Dacia preistorică şi România modernă.

În luna septembrie 1908, cu 110 ani în urmă, se inaugura la Moineşti monumentul dedicat eroilor din Războiul de Independenţă de la 1877-1878, un obelisc simplu aflat la intrarea în Parcul Tei, care este astăzi un monument de patrimoniu important. Iată, astăzi, moineştenii inaugurează un nou monument, care înfăţişează pe cele trei mari personalităţi ale istoriei neamului, Mihai Viteazu, Alexandru Ioan Cuza şi Ferdinand I Întregitorul. Efigiile acestora străjuiesc deasupra arcului carpatic care ţin unită România, iar când bunul Dumnezeu va îngădui, România se va întoarce la graniţele ei fireşti şi va fi pururi întregită. Trăiască România Mare! La mulți ani, Moineşti!”, a spus Valentin Vieru, primarul municipiului Moineşti.
Artistul care a realizat această lucrare este Rareș Vlăduț, sculptor membru al Uniunii Artiștilor Plastici.

Valoarea monumentului a fost de 86.156 lei, iar materialele pentru amenajarea zonei înconjurătoare au costat aproximativ 15.000 lei. Acestea au fost susținute din bugetul local. Lucrările de amenajare a amplasamentului pe care a fost înălțat monumentul s-au realizat cu forțe proprii de către personal din administrația locală sub directa coordonare a Arhitectului Șef și a Primarului municipiului Moinești.