La Cluj-Napoca a avut loc primul seminar regional organizat în acest an de ANFP

Primul seminar regional din anul 2011 cu tema “Managementul resurselor umane în funcţia publică” a fost organizat de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în colaborare cu Instituţia Prefectului judeţul Cluj în perioada 16 – 18 martie, în Cluj – Napoca, la Hotel Victoria. Evenimentul s-a bucurat de un număr record de participanţi, reunind peste 150 de reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi ai serviciilor publice deconcentrate din judeţele Cluj şi Sălaj.

În deschiderea evenimentului, Andras Szakal, preşedintele ANFP a prezentat participanţilor perspectivele Agenţiei pentru anul 2011, cu accent pe noile modificări legislative ale Statutului Funcţionarilor Publici, iar prefectul Florin Vasile Stamatian a adresat un cuvânt de bun venit celor prezenţi.

Un element demn de a fi evidenţiat este acela că, în cadrul seminariilor regionale este aplicat un chestionar structurat pe două secţiuni: relaţia intrainstituţională în cadrul instituţiilor publice şi relaţia instituţiilor publice cu ANFP, instrument introdus încă din anul 2010.


Ca urmare a aplicării şi a interpretării datelor colectate, a reieşit nevoia funcţionarilor publici de a fi permanent informaţi cu privire la mai multe aspecte relevante pentru activitatea lor. Drept pentru care, reprezentanţii Agenţiei au prezentat în cadrul seminarului de la Cluj-Napoca informaţii despre competiţia EPSA 2011, organizată de Institutul European de Administraţie Publică, Maastricht (EIPA), precum şi despre Competiţia Inovaţie şi Calitate, ediţia a IV-a, organizată de ANFP.
Totodată, în urma sugestiilor şi observaţiilor participanţilor, ANFP a introdus în agenda seminariilor conceptul de idei inovatoare. Pe baza acestor idei, prezentate de către participanţi, se va elabora un ghid care va fi diseminat în sectorul public.


Exemplificăm, în continuare, idei inovatoare prezentate în cadrul seminarului regional de la Cluj-Napoca:

– organizarea de grupuri de lucru cu liderii comunitari, în vederea soluţionării problemelor sociale existente la nivel local;

– elaborarea unui set de competenţe unitare în domeniul resurselor umane, stării civile, etc., care să fie transmise secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, pentru armonizarea aplicării legislaţiei.