La Brașov se desfășoară Conferința Națională a Asociației Inginerilor Proiectanți de Structuri (AICPS)

În zilele de 18 și 19 mai va avea loc, la Brașov, Conferința Națională a Asociației Inginerilor Proiectanți de Structuri (AICPS), cu tema “Proiectarea structurilor pentru construcții la 40 de ani de la cutremurul din 1977”. Ediția a XXVII-a beneficiază de participarea membrilor Academiei de științe Tehnice din România (ASTR) și aduce în prim plan necesitatea imperioasă a consolidării clădirilor cu risc seismic ridicat, precum și evoluția metodelor de proiectare, a materialelor și tehnologiilor din domeniu.

La eveniment vor participa nume marcante ale ingineriei românești, care s-au distins atât prin activitatea practică de proiectare sau de cercetare, cât și prin rolul de formatori pentru mulți dintre inginerii practicieni actuali. Pe parcursul conferinței AICPS, inginerii Mircea Mironescu, Acad. Prof. Dr. Dan Dubină și prof. Dr. ing. Radu Văcăreanu vor susține prezentări despre noile metode și concepte de calcul bazate pe fundamente moderne, ca de exemplu reziliența structurală, precum și abordări actuale în domeniul durabilității și siguranței construcțiilor, având ca orizont atât aspecte tehnice, cât și economice optime în edificarea și evaluarea construcțiilor. Alte prezentări, articole și cercetări din programul conferinței vor aborda norme și aspecte privind realizarea construcțiilor noi, cu accent pe modul de calcul și îndeplinirea cerințelor minimale pentru construcții moderne.

“Având în rândurile sale cei mai importanți specialiști români din domeniul proiectării structurilor pentru construcții, prin competențele și experiența acestora, AICPS este o organizație cu un rol și o responsabilitate fundamentale în realizarea și menținerea unui fond construit sigur și durabil. Prin organizarea anuală a Conferinței, AICPS propune spre dezbatere membrilor săi și celorlalți participanți aspectele actuale ale celor mai moderne concepte de proiectare, pe baza experienței acumulate la nivel mondial și prin analizarea situației în care se găsesc construcțiile din România. Situându-ne într-o zonă cu potențial seismic ridicat și un fond construit vulnerabil, este imperios necesar să ne concentrăm de acum asupra actualizării codurilor de proiectare, dar și a legilor construirii, pe abordarea și consolidarea fondului construit existent, având ca obiectiv reducerea, pe cât posibil, a riscului repetării unor tragedii ca cea din 1977. Trebuie să ne gândim la sustenabilitate pentru că, dacă nu vom face astăzi acest lucru, repercursiunile asupra generațiilor ce vor veni vor fi considerabile”, a spus Dragoș Marcu, președintele Asociației Inginerilor Proiectanți de Structuri.

Cutremurul din 4 martie 1977 a reprezentat o lovitură grea nu numai pentru populație, ci și pentru specialiștii în construcții din România. Pierderile umane și materiale au fost imense, însumând 1.570 de victime omenești și 11.300 de persoane accidentate, precum și prăbușirea sau avarierea gravă a 32.900 de locuințe din București și din țară. Pierderi grele a suferit și industria: 763 de unități economice din sectoarele de bază și-au pierdut un volum important din capacitatea de producție. Conform raportărilor vremii, în decembrie 1977 valoarea estimată a pagubelor produse de cutremur s-a ridicat la peste 2 miliarde de dolari. Cataclismul a condus la un regres major al economiei românești, aceasta revenindu-și foarte greu și cu mari eforturi din partea populației.

Revenind la prezent, mare parte din fondul construit existent la ora actuală în România are o vechime de peste 50 de ani, ceea ce, în conformitate cu noile prevederi de proiectare, înseamnă că durata de viață a acestuia este depășită sau se apropie de final. Conform recensământului din 2002, fondul construit din zonele unde densitatea populației este cea mai mare a evoluat astfel: 1.147.000 de locuințe colective au fost realizate între anii 1945-1970, 1.411.000 între anii 1971-1980 și 958.000 între anii 1981-1989. Se poate spune că aproximativ 1,1 milioane de locuințe și-au depășit perioada de exploatare, în timp ce alte 1,4 milioane se apropie de finalul acestei perioade. Această statistică nu face referire la fondul construit al unităților de învățământ școlar și preșcolar, precum și la unitățile spitalicești sau de importanță vitală în cazuri de urgență (unități de pompieri, poliție, etc.), ele constituind o problemă majoră în cazul unui cutremur de mare intensitate.

Conferința Națională a Asociației Inginerilor Proiectanți de Structuri este un eveniment care se desfășoară anual, începând din anul 1991 și care reușește să adune la un loc atât specialiștii practicieni, cât și cadrele universitare, împreună cu producătorii de materiale de construcții și producătorii de tehnică de calcul. Evenimentul se va desfășura la Hotel Belvedere din Brașov (Strada Stejerișului, nr. 11) în zilele de 18 mai (între orele 9:00 – 18.15) și 19 mai (între orele 9:00 – 18:00).