aniap_2010.jpgÎn perioada 23 – 25 aprilie, s-au desfăşurat la Braşov lucrările Adunării Generale a Asociaţiei Naţionale a Informaticienilor din Administraţia Publică (ANIAP). Pe agenda evenimentului au fost incluse si de această dată seminarii profesionale de interes pentru specialiştii în informatică din administraţia publică.

Alături de peste 90 specialişti informaticieni din administraţia publică, mai mult de 50 de reprezentanţi ai furnizorilor de soluţii TIC, delegaţi ai presei de specialitate, au onorat împreună cu alţi invitaţi de seamă prin prezenţa lor acest eveniment: din partea Primăriei Municipiului Braşov – Viceprimarul Adrian Gabor, din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Director Dan Marinescu şi Director Adjunct Elena Ciocan, din partea Agennţiei Naţionale pentru Cadastru si Publicitate Imobiliară – Preşedintele Mihai Busuioc, din partea Institutului de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială al Academiei Române – Director Ştiinţific Angela Ioniţă.

Evenimentul organizat de ANIAP a adus în atenţie noutăţile TIC, proiectele de
succes ale administraţiei publice derulate împreună cu partenerii şi nu în ultimul rând proiectele strategice de dezvoltare a societăţii informaţionale în România. Prima zi a acestui eveniment s-a axat pe dezbaterea Directivei INSPIRE, act normativ care reglementează constituirea Infrastructurii Naţionale de Informaţii Spaţiale, proiect legislativ promovat de Ministerul Administraţiei si Internelor, alături de ordinele preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliară. În deschidere, Sevil Sumanariu – Preşedinte ANIAP a prezentat contextul legislativ care reglementează Directiva INSPIRE la nivel naţional, aria de aplicabilitate a acestui act normativ, respectiv anexele care detaliază seturile de date spaţiale pentru care trebuie întocmite seturi de metadate în format specific, dar şi actorii importanţi implicaţi în acest proces de
reglementare a informaţiilor spaţiale la nivelul instituţiilor coordonatoare şi colaboratoare.

Cea de-a doua zi a evenimentului ANIAP a fost dedicată Technet-ului Microsoft şi prezentărilor de soluţii IT , dar şi problemelor organizatorice ANIAP. Ca în fiecare an, compania Microsoft România a prezentat noutăţile tehnologice în cadrul Technet-ului. A urmat suita prezentărilor studiilor de caz din partea administraţiilor publice locale.

Probleme organizatorice ale adunării generale ANIAP au vizat: aprobarea raportului de activitate, bilanţului şi raportului cenzorilor pe anul 2009; aprobarea planului de activitate şi a bugetului pe anul 2010; aprobarea proiectelor de viitor şi calendarul evenimentelor pentru anul 2010.