Miercuri, 23 februarie, la Tulcea, s-a desfăşurat seminarul „Combaterea violenţei în şcoli – o mai bună comunicare între şcoală, părinţi şi elevi” – activitate derulată în cadrul proiectului “Tinerii împotriva violenţei”, ce reuneşte ca parteneri strategici, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (M.E.C.T.S.), Organizaţia “Salvaţi Copiii”, Agenţia OSC şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Seminarul a fost organizat de către Agenţia OSC şi a reunit 50 de participanţi – directori ai instituţiilor de învăţământ, profesori, psihologi şcolari sau elevi, alături de inspectori şcolari, managementul centrelor de formare şi reprezentanţi ai instituţiilor sau autorităţilor locale ce pot contribui la demersurile de combatere şi prevenire a violenţei şcolare.Seminarul a debutat cu discuţia succintă a celor mai importante informaţii privind proiectul “Tinerii împotriva violenţei”, a căror repere principale au fost conturate de către Oana Arnăutu, Responsabil Comunicare şi Relaţii Publice în cadrul Agenţiei OSC.

Prima intervenţie a venit din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea, care a fost reprezentat de profesor Nicoleta Duţu. S-a propus spre analiză, situaţia la nivel judeţean a manifestărilor de violenţă şcolară şi s-au discutat exemple de bune practici prezentate de către instituţiile de învăţământ din judeţ, ca posibile puncte de plecare pentru dezvoltarea unor viitoare proiecte de prevenire şi combatere a violenţei şcolare.

În continuare, doamna Castilia Bârlădeanu, reprezentând Casa Corpului Didactic Tulcea, a punctat diferitele oportunităţi de formare şi de actualizare profesională, ce pot sprijini cadrele didactice în demersul de dezvoltare a abilităţilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor conflictuale. S-au prezentat modulele de formare ce vor fi organizate în cadrul proiectului “Tinerii împotriva violenţei”, dar şi cursurile pe teme conexe violenţei şcolare, dar care contribuie consistent la înţelegerea profundă a acestui fenomen: “Educarea caracterului”, “Educaţia grupurilor dezavantajate” şi altele.

Seminarul a continuat cu discuţia activităţilor derulate de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Tulcea, reprezentat de către profesor sociolog Daniel Acsente. Acesta a punctat demersurile realizate pe fiecare dintre cele patru paliere de aţiune: (1) informare privind cauzele şi condiţiile manifestării violenţei în şcoli, (2) informare privind mijloacele de prevenire a violenţei în şcoli, (3) eficientizare a comunicării inter – instituţionale (autorităţi locale, ONG-uri, Inspectoratul Judeşean de Poliţie, Biserică şi altele) şi (4) prevenirea efectivă a violenţei şcolare (studii, iniţiative legislative, formare şi altele).

De cealaltă parte, Inspectorul de poliţie Simona Sabangianu, din partea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea a prezentat o analiză comparativă pe anii 2009 şi 2010, a faptelor penale şi a infracţiunilor comise de către anumite categorii de minori şi a prezentat în a doua parte a intervenţiei sale, activităţile derulate pentru prevenirea delicvenţei juvenile şi a victimizării minorilor. În acest context, s-au discutat demersurile realizate pe trei nivele de acţiune: (1) identificarea categoriilor de minori aflaţi în situaţii de risc victimal sau delictual; (2) informarea opiniei publice cu privire la dimensiunea criminalităţii în care sunt implicaţi minorii şi a măsurilor de prevenire a acesteia, alături de (3) dezvoltarea colaborării cu instituţiile de la nivel local, cu atribuţii pe domeniul educaţiei şi protecţiei minorilor.

În încheierea primei părţi a seminarului, domnul Eugen Curleancă – Năstase, din partea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea, a prezentat programele complexe de prevenire şi combatere a criminalităţii, alături de activităţile implementate pentru prevenirea fenomenelor de violenţă şcolară, punctând de asemenea, modalităţile concrete în care instituţia poate răspunde la necesităţile de protecţie a unităţilor şcolare şi de garantare a siguranţei elevilor sau profesorilor din şcoli şi licee.

A doua parte a seminarului a fost concentrată pe discutarea “Ghidului de comunicare – o mai bună comunicare între şcoală, elevi şi părinţi” – material ce va fi elaborat în cadrul proiectului, pentru a sprijini eficienţa demersurilor de comunicare intra- şi inter-instituţională, integrând feedback-ul oferit în cadrul seminariilor. Discuţia derulată între participanţi a subliniat aspecte referitoare la modul în care ar trebui să comunice actorii instituţionali locali sau agenţii implicaţi direct în actul educativ (profesori, diriginţi, elevi, psihologi şcolari etc.), oferind multiple sugestii pentru dezvoltarea viziunii prescriptive asupra prevenirii şi combaterii violenţei şcolare.