canalizare3.jpgConform unei evaluări realizate la nivelul Consiliului Judeţean Cluj, judeţul Cluj se află pe prima poziţie la nivel naţional în ceea ce priveşte procentul populaţiei racordate la canalizarea publică, cu o rată de 89,9%, devansând în acest sens inclusiv capitala.

„Este o urmare a continuităţii proiectelor care au în vedere modernizarea şi extinderea reţelelor şi serviciilor de apă şi canalizare, derulate de către noi prin Compania de Apă Someş”, consideră preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe.

În momentul de faţă (2008-2013) este în derulare un proiect amplu, finanţat din POS Mediu, cu o valoare totală de 196,9 milioande de Euro, care are în vedere creşterea calităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare şi care are în vedere:

– populaţie cu acces la reţea de apă conformă UE: 96% (faţă de 69%);

– branşamente contorizate: 100% (faţă de 92%);

– populaţie conectata la reţea de canalizare: 79% (faţă de 74%);

– ape uzate colectate şi tratate: 100% (faţă de 86%).

Prin acest proiect se are în vedere:

Cluj-Napoca: 51,8 km reabilitare şi extindere reţea apă, trei staţii pompare noi, trei rezervoare noi, şase rezervoare reabilitate, 45,9 km reabilitare şi extindere reţea canalizare, o staţie nouă pompare ape uzate;

Dej: 29 km reabilitare şi extindere reţea apă, o staţie pompare nouă, o staţie pompare de reabilitat, cinci rezervoare reabilitate, 10,4 km reabilitare şi extindere reţea canalizare, o staţie nouă pompare ape uzate;

Gherla: 29 km reabilitare şi extindere reţea apă, cinci rezervoare reabilitate, 10,4 km reabilitare şi extindere reţea canalizare, două staţii noi pompare ape uzate, o staţie pompare de reabilitat;

Huedin: 11,05 km reabilitare şi extindere reţea apă, 8,24 km reabilitare şi extindere reţea canalizare, trei staţii noi pompare ape uzate.