Administraţia locală buzoiană va implementa, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), un proiect prin intermediul căruia vor fi amenajate 89 de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deşeurilor în cartierele din municipiu.

Achiziţia containerelor se va realiza în sistem centralizat de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor iar investiţia va beneficia de fonduri din PNRR în cadrul apelului de proiecte privind „Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune”.

„În cadrul acestui proiect finanţat prin PNRR vor fi sprijinite activităţi specifice pentru înfiinţarea şi dotarea de insule ecologice digitalizate (ansamblu de containere) pentru următoarele fluxuri de deşeuri colectate separat: deşeuri de hârtie şi carton, deşeuri de plastic şi metal, deşeuri de sticlă, deşeuri biodegradabile, deşeuri reziduale. Proiectul ‘Insule ecologice digitalizate în Municipiul Buzău’ îşi propune realizarea a 89 de insule ecologice digitalizate supraterane în zonele rezidenţiale în completarea proiectelor finanţate din bugetul local al municipiului de realizare a sistemului de colectare selectivă a deşeurilor. Fiecare dintre acestea vor deservi un număr de minim 200 de locuitori din arealele de locuinţe colective”, se precizează în documentul care stă la baza proiectului aprobat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local Municipal Buzău.

Valoarea investiţiei se ridică la suma de 1,2 milioane de euro fără TVA. „Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău a semnat contractul de finanţare cu Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor în vederea implementării proiectului ‘Insule ecologice digitalizate în municipiul Buzău’. Astfel, valoarea totală a finanţării nerambursabile pentru cele 89 de insule supraterane contractate se modifică cu valoare de 1.751.342 lei, echivalentul a 356.000 euro, la care se adaugă diferenţa de TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 332.754,98 lei, rezultând o valoare totală a finanţării nerambursabile de 6.129.697 lei, echivalentul a 1.246.000 euro fără TVA, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 1.164.642 lei. Insulele supraterane încasetate cu containere de 1,1 metri cubi-14.000 euro/insula, fără TVA echivalent a 68.873 lei fără TVA”, mai prevede proiectul de hotărâre. AGERPRES