Primarii, secretarii şi contabilii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin participă joi şi vineri la o instruire organizată la Buziaş de Consiliul Judeţean şi Instituţia Prefectului.

Deschiderea a fost făcută de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Ionesie Ghiorghioni, iar instruirea a început cu prezentarea procedurii de întocmire a proiectelor de hotărâre care au ca obiect modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale. Arhitectul-şef al judeţului, Corneliu Buşu, a prezentat noutăţile legislative în amenajarea teritoriului şi urbanism.

La Buziaş urmează a fi făcute cunoscutele reglementările legislative privind transportul public judeţean de persoane, iar aspectele privind activitatea de îndrumare şi control în unităţile administraţiei publice locale din judeţ vor fi prezentate de directorul Arhivelor Naţionale – Direcţia Judeţeană Caraş-Severin, Ovidiu Roşu. Totodată, responsabilităţile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, urmare a aprobării variantei finale a Master Planului şi a Listei investiţiilor prioritare elaborate în cadrul proiectului “Îmbunătăţirea alimentării cu apă potabilă, canalizare şi epurare ape uzate în judeţul Caraş-Severin”, vor fi expuse de reprezentantul SC AquaCaraş SA, Ioan Nicolae Petrescu. AGERPRES