Instruire în domeniul tehnologiei informatice la standarde europene pentru 12.000 de funcţionari publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) beneficiază de finanţare din cadrul Fondului Social European (FSE) – Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA), pentru proiectul “Standarde Europene în Utilizarea Tehnologiei Informaţiei în Administraţia publică – Program Naţional de Certificare a Funcţionarilor publici”, cod SMIS 2773. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 13.471.332,00 lei, din care 11.450.632,20 lei valoare eligibilă nerambursabilă FSE, 2.020.699,80 lei cofinanţare eligibilă a Agenţiei plus TVA.

Proiectul se adresează unui grup ţintă format din 12000 de funcţionari publici din cadrul administraţiei publice centrale şi locale, din toate categoriile de vârstă, la nivel naţional şi are ca scop dezvoltarea abilităţilor de operare PC recunoscute prin Permisul European de Conducere a Computerului – ECDL (European Computer Driving Licence).

Persoanele instruite vor avea cunoştinţe suplimentare şi o productivitate crescută la locul de muncă, vor putea interacţiona şi comunica mai uşor, vor avea capacitatea de a se documenta suplimentar cu ajutorul Internetului şi vor putea răspunde mai bine sarcinilor pe care le au şi astfel vor contribui la îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale. Aceştia vor avea capacitatea de a se adapta mult mai uşor sarcinilor zilnice şi de a aborda cu mai mare încredere alte specializări necesare, putând să-şi pună în valoare cunoştinţele şi experienţa dobândită.


Instruirea, cursul ECDL Complet, durează în medie 80 de ore, desfăşurate în şedinţe de 2 – 4 ore/zi fără a fi perturbată activitatea instituţiei publice din care provin funcţionarii publici iar grupele sunt formate din 10 – 15 cursanţi. Cursurile sunt structurate pe cele 7 module ale programei ECDL Complet, astfel: Modulul 1 – Conceptele de baza ale Tehnologiei Informaţiei (IT), Modulul 2 – Utilizarea calculatorului şi organizarea fişierelor, Modul 3 – Procesare de text, Modulul 4 – Calculul tabelar, Modulul 5 -Baze de date, Modulul 6 – Prezentările şi Modul 7 – Informaţie şi Comunicare.


În perioada 29.11.2010 – 11.02.2011 s-a desfăşurat activitatea de instruire prin formarea primei serii de cursanţi pentru 1859 de funcţionari publici din cadrul administraţiei publice centrale şi locale iar gradul de certificare este de 99% din care pentru ECDL Complet a fost de 97,02 % iar ECDL Start de 1,98 %. În cadrul seriei a doua de instruire care se desfăşoară în perioada 14.02 – 15.04.2011 participă aproximativ 2330 de funcţionari publici de la nivel central şi local iar pentru perioada 18.04.2011 – 24.06.2011 este programată activitatea de instruire şi certificare pentru seria a III – a pentru 2.500 de participanţi.


Andras Szakal, preşedintele ANFP transmite conducerii autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în acest proiect rugămintea să permită şi să faciliteze participarea funcţionarilor publici la instruire, având în vedere legislaţia privind Statutul funcţionarilor publici care face referire la drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici de a avea acces la programele de formare precum şi Strategia Guvernului privind informatizarea administraţiei publice subliniază faptul că familiarizarea funcţionarilor publici cu tehnologia informaţiei la birou creează necesitatea unei instruiri corespunzătoare a acestora.


Agenţia Naţională Funcţionarilor Publici consideră o prioritate informatizarea administraţiei publice româneşti şi implicit, pregătirea funcţionarilor publici la nivel european Astfel, “prin dezvoltarea şi implementarea proiectului se va permite familiarizarea funcţionarilor publici cu posibilităţile şi avantajele oferite de utilizarea calculatorului şi aplicaţiilor acestuia pentru eficientizarea activităţii instituţiilor publice precum şi atestarea la standarde europene a aptitudinilor dobândite de aceştia,” a declarat Andras Szakal, Preşedinte – Secretar de Stat al ANFP.